Ανακοίνωση χορήγησης υποτροφίας Κληροδοτήματος "Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη" ακαδημαϊκού έτους 2016-17.
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 15 Ιανουαρίου 2018.
Aποτελέσματα - Κατάθεση ενστάσεων μέχρι 5-2-2018 στην Κοσμητεία, κ. Κ. Τσαλίμη.

Τελευταία ενημέρωση: 
Πέμπτη, 25 Ιανουάριος, 2018

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301