Απόκτηση Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας 2017-18. Πέντε θέσεις στο Τμήμα Φυσικής.  
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 29 Αυγούστου 2017  
Περισσότερες πληροφορίες:  [Ανακοίνωση ΕΛΚΕ Παν. Κρήτης]

Τελευταία ενημέρωση: 
Τετάρτη, 2 Αύγουστος, 2017

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301