Εκλογές για εκπρόσωπο της ΣΘΕΤΕ στην Επιτροπή Ερευνών
Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες εδώ
Οι εκλογές θα γίνουν με ηλεκτρονική ψηφοφορία  στις 15 Μαρτίου 2017 με ώρα έναρξης τις 9 πμ. και ώρα λήξης τις 4 μμ.

Τελευταία ενημέρωση: 
Τρίτη, 14 Μάρτιος, 2017

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301