Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Μαθηματικά Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης I


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Μαθηματικά Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης I, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-457
ΤύποςΓ
ECTS6
Ώρες3
ΕξάμηνοΧειμερινό
Διδάσκων/-οντεςΓ. Νεοφώτιστος
ΠρόγραμμαΠαρασκευή, 09:00-12:00, Αμφιθέατρο Α
Ιστοσελίδαhttp://mxa1.physics.uoc.gr
Σκοπός ΜαθήματοςΤο µάθηµα εστιάζει στις µαθηµατικές µεθόδους αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών παράγωγων προϊόντων (financial derivatives) µε µαθηµατικές µεθόδους (όπως η διαφορική εξίσωση Black-Scholes) και στην στατιστική αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (µε τη µέθοδο Value-at-Risk). Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τις θεωρητικές µεθόδους και τις σύγχρονες χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις, και να εφοδιάσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες µε τις σύγχρονες µαθηµατικές µεθόδους ανάλυσης που χρησιµοποιούνται στο πεδίο αυτό.
Διδακτέα ΎληΧρηµατοοικονοµικά Παράγωγα (Financial Derivatives):Εισαγωγή στα σύγχρονα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα προϊόντα: Προθεσµιακά Συµβόλαια (Forward Contracts), Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης [ΣΜΕ] (Futures), Δικαιώµατα (Options), Συµβόλαια Ανταλλαγής (Swaps)
Αγορές Δικαιωµάτων (Options Markets), ιδιότητες και χαρακτηριστικά των τιµών των δικαιωµάτων µετοχών. Αγορές Συµβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures Markets). Αναχαίτηση Κινδύνου µε ΣΜΕ και Δικαιώµατα.
Στρατηγικές µε χρήση Δικαιωµάτων
Wiener process. Η έννοια της µεταβλητότητας (volatility) των τιµών
Η έννοια του χαρτοφυλακίου «χωρίς κίνδυνο» (risk-free portfolio).
Η µέθοδος των διωνυµικών δένδρων (binomial tree models) για την αποτίµηση Δικαιωµάτων
Ito Lemma. Η µέθοδος Black-Scholes για την αποτίµηση Δικαιωµάτων
Διαχείριση Κινδύνων Αγοράς - Στρατηγικές
Μέτρηση και Διαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων (Risk Measurement and Management):
Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι. Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων µε τη µέθοδο Value at Risk
Εισαγωγή στο εποπτικό πλαίσιο του Συµφώνου της Βασιλείας ΙΙ
Το µοντέλο του Diebold για την αποτίµηση του κινδύνου ρευστότητας (liquidity risk)

Υποχρεωτικές Ασκήσεις:
1) σύσταση και παρακολούθηση χαρτοφυλακίου µετοχών (σε πραγµατικό χρόνο και πραγµατικά δεδοµένα), µε στόχο την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης µε ταυτόχρονη ικανοποίηση κριτηρίου ελάχιστου κινδύνου,
2) προβλέψεις τιµών µετοχών (βάσει µοντέλου Wiener) και «όχι) µε βάση πραγµατικά δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο.
ΒιβλιογραφίαΣηµειώσεις µαθήµατος (βασισµένες στο σύγγραµµα Options, Futures, & Other Derivatives, by John C. Hull, 6th edition, Prentice Hall International, 2008)
Φόρµες (Templates) για τις υποχρεωτικές εργασίες.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301