Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Εξέλιξη Πλανητικών Ατμοσφαιρών


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Εξέλιξη Πλανητικών Ατμοσφαιρών, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-493
ΤύποςΓ
ECTS6
Ώρες3
ΕξάμηνοΧειμερινό
Διδάσκων/-οντεςΗ. Βαρδαβάς
ΠρόγραμμαΔευτέρα, 15:00-17:00, Αίθουσα 4
Παρασκευή, 14:00-16:00, Αίθουσα 4
Ιστοσελίδαhttp://ph493.edu.physics.uoc.gr
Σκοπός ΜαθήματοςTο µάθηµα απευθύνεται σε φοιτητές 7 εξαµήνου. Αποτελεί µία εισαγωγή στην φυσική και φωτοχηµεία των πλανητικών ατµοσφαιρών. Έµφασης δίνεται στις διεργασίες που καθορίζουν την προέλευση και απώλεια των ατµοσφαιρών. Βασικοί στόχοι είναι η θερµοδυναµική των ατµοσφαιρών, η φυσικό-χηµικές διεργασίες αλλαγής σύστασης και η µεταβολή σύστασης και θερµοκρασίας σε κλίµακα δισεκατοµµυρίων ετών, κάτω από την εξέλιξη του άστρου που τους θερµαίνει.
Διδακτέα ΎληΤο Σύστηµα του Πλανητικού Κλίµατος
Ηλιακή ακτινοβολία, η ατµόσφαιρα της Γης, σύννεφα και αερολύµατα, ισορροπία ακτινοβολίας και radiative forcing, µεταβολή κλίµατος.

Φυσική της Ατµόσφαιρας
Ατµοσφαιρική σύσταση, υδροστατική ισορροπία, ιδανικά αέρια και αχνοί, τριπλά σηµεία µορίων και συµπύκνωση ατµόσφαιρας, κατακόρυφη δοµή θερµοκρασίας.

Εξέλιξη Κεντρικού Άστρου Πλανητικού Συστήµατος
Άστρα Κύριας Ακολουθίας (late-type) και ιδιότητες τους, ολική αστρική ακτινοβολία στην τροχιά του πλανήτη, ηλιακός κύκλος, φασµατική ακτινοβολία, εξέλιξη εκποµπής υπεριώδους ακτινοβολίας και ακτινών Χ, εξέλιξη ιδιοπεριστροφής και λαµπρότητας.

Ατµοσφαιρική Φωτοχηµεία
Απορρόφηση αστρικής ακτινοβολίας µορίων, σκέδαση από νέφη και αερολύµατα, ιδιότητες αερολυµάτων, ανάκλαση εδάφους, φωτοχηµικές διεργασίες που καθορίζουν την ατµοσφαιρική σύσταση, εκποµπές, απόθεση, διάχυση, φωτόλυση, διαφυγή στο διάστηµα µορίων και ατόµων, αντιδράσεις των σηµαντικών µορίων.

Πλανήτικες Συνθήκες του Ηλιακού Συστήµατος
Απλά κλιµατολογικά µοντέλα, ιδιότητες των πλανητών, radiative-convective models κλίµατος.

Εξέλιξη Πλανητικων Ατµοσφαιρών
Προέλευση ηλιακού συστήµατος, χαρακτηριστικοί χρόνοι διαφυγής ατόµων στο διάστηµα, απότοµη απώλεια ατµόσφαιρας, εξέλιξη της ατµόσφαιρας της Γης και του Τιτάνα, εξέλιξη του κλίµατος των πλανητών, εξοπλανήτες.
ΒιβλιογραφίαRadiation and Climate, I.M. Vardavas, and F.W. Taylor, International Series of Monographs on Physics Νο. 138, Oxford University Press, 2007.
Planets and their Atmospheres: Origin and Evolution, J.S. Lewis and R.G. Prinn, Academic Press, New York, 1984.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301