Λογισμικό

Γενικά

Οι φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος Φυσικής έχουν δωρεάν πρόσβαση σε διάφορες κατηγορίες εμπορικού αλλά και ελέυθερου λογισμικού μέσω των σχετικών δράσεων  που έχει αναλάβει το Υπολογιστικό Κέντρο της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες του Υπολογιστικού Κέντρου.

Εμπορικό λογισμικό

Στην τρέχουσα ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες αδειοδότησης και εγκατάστασης για κοινόχρηστο εμπορικό λογισμικό που προμηθεύεται κεντρικά το Π.Κ. Η πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες απαιτεί να είστε απευθείας συνδεμένοι στο δίκτυο του Π.Κ. ή μέσω VPN. Αναλυτικότερα τα διαθέσιμα προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

Matlab (περιορισμένες άδειες ταυτόχρονης χρήσης για συγκεκριμένα modules για εργαστήρια, εκπαιδευτικό προσωπικό και φοιτητές)
Eviews (απεριόριστες άδειες για εργαστήρια και περιορισμένες άδειες ταυτόχρονης χρήσης για το εκπαιδευτικό προσωπικό)
ChemBioDraw (περιορισμένες άδειες για επιλεγμένους τομείς του τμ. Χημείας)
SPSS (απεριόριστες άδειες για συγκεκριμένα modules για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα)
Dreamspark Premium (Λογισμικό Miscrosoft) (πολλαπλές δωρεάν άδειες για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους φοιτητές)
MS Campus Agreement OVS-ES (MSOffice) (περιορισμένες άδειες για το διοικητικό προσωπικό)
MS Office 4 Students (MS Windows 7, MSOffice) (μία άδεια ανά χρήστη με ακαδημαϊκή εκτύπωση - το πρόγραμμα δεν διατίθεται πλέον από τη Microsoft)

Για θέματα λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Υπολογιστικό Κέντρο στη διεύθυνση software@cc.uoc.gr.

Ελεύθερο Λογισμικό – Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Το Υπολογιστικό Κέντρο παρέχει επίσης υπηρεσία διανομής Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα με επίκαιρα αντίγραφα ευρέως χρησιμοποιούμενου λογισμικού και λειτουργικών συστημάτων. Το λογισμικό είναι αρκετά διαδεδομένο τόσο στα ακαδημαϊκά ιδρύματα όσο και στην ελεύθερη αγορά. Συνολικά ο server διαθέτει περισσότερα από 30TΒ δεδομένων, κάτι που τον κατατάσσει στις μεγαλύτερες αντίστοιχες πηγές λογισμικού στην Ελλάδα.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr