Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Ηλεκτρομαγνητισμός Ι


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Ηλεκτρομαγνητισμός Ι, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-301
ΤύποςΑ
ECTS7
Ώρες6
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΒ. Παυλίδου
ΠρόγραμμαΤετάρτη 9:00-11:00, Αμφιθέατρο Ξ/Π
Πέμπτη 9:00-11:00, Αμφιθέατρο Ξ/Π
Παρασκευή 9:00-11:00, Αμφιθέατρο Ξ/Π
Ιστοσελίδαhttps://eclass.physics.uoc.gr/courses/PH301
Σκοπός ΜαθήματοςΣυστηµατοποίηση διαφόρων γνώσεων ηλεκτρισµού και µαγνητισµού σε µία τελική και εξαιρετικά αποτελεσµατική διατύπωση των νόµων του ηλεκτροµαγνητισµού µε τη µορφή των εξισώσεων Maxwell. Τα παρόν µάθηµα (Ηλεκτροµαγνητισµό Ι) είναι υποχρεωτικό, ενώ οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές µπορούν να συµπληρώσουν τις γνώσεις τους µε µαθήµατα επιλογής όπως ο Ηλεκτροµαγνητισµός ΙΙ και το µεταπτυχιακό µάθηµα Κλασική Ηλεκτροδυναµική.
Διδακτέα ΎληΗλεκτροστατικά Πεδία:
Νόµοι Coulomb και Gauss, βαθµωτό δυναµικό, εξισώσεις Poisson και Laplace, αγωγοί θωράκιση, συνοριακές συνθήκες και µοναδικότητα των λύσεων, χωρισµός µεταβλητών, µέθοδος των ειδώλων, µονωτές, ηλεκτρική διπολική ροπή, πόλωση, ηλεκτρικό πεδίο E και ηλεκτρική µετατόπιση D, χαρακτηριστικά ηλεκτροστατικά προβλήµατα, συνοριακών συνθηκών, ηλεκτροστατικές εξισώσεις Maxwell.

Μαγνητοστατικά Πεδία:
Ηλεκτρικό ρεύµα, νόµος του Ampere, διανυσµατικό δυναµικό, µαγνητική διπολική ροπή, µαγνήτιση, µαγνητικό πεδίο H και µαγνητική επαγωγή Β, παραµαγνητικά, διαµαγνητικά και σιδηροµαγνητικά υλικά, µαγνητικό βαθµωτό δυναµικό, χαρακτηριστικά µαγνητοστατικά προβλήµατα συνοριακών συνθηκών, µαγνητοστατικές εξισώσεις Maxwell.

Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία:
Νόµος Faraday, εξίσωση συνέχειας, πλήρεις εξισώσεις Maxwell, δύναµη Lorentz, συνοριακές συνθήκες, γραµµικά ισότροπα µέσα, λεκτροµαγνητική ενέργειακαι ορµή, διάνυσµα Poynting, ηλεκτροµαγνητικά δυναµικά, κυµατικές εξισώσεις κα η απλούστερη λύση τους: επίπεδα µονοχρωµατικά κύµατα, ταχύτητα του φωτός, νόµοι διάθλασης.
ΒιβλιογραφίαΕισαγωγή στην Ηλεκτροδυναµική, D. J. Griffiths, (Τόµοι Ι & ΙΙΙ), Παν. Εκδόσεις Κρήτης (2002)
Ηλεκτροµαγνητική Θεωρία, J. Edminister, ΕΣΠΙ Εκδοτική ΕΠΕ (1998)

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr