Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Κβαντική Ηλεκτρονική Ι - Θεωρία και Τεχνολογία Λέιζερ


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Κβαντική Ηλεκτρονική Ι - Θεωρία και Τεχνολογία Λέιζερ, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-665
ΤύποςΒ
ECTS6
Ώρες6
ΕξάμηνοΧειμερινό
Διδάσκων/-οντεςΔ. Χαραλαμπίδης
ΠρόγραμμαΤρίτη, 14:00-16:00, Αίθουσα Σεμιναρίων 1ου ορ
Πέμπτη, 15:00-17:00, Αίθουσα Σεμιναρίων 1ου ορ
Παρασκευή, 12:00-14:00, Αίθουσα Σεμιναρίων 1ου ορ
Ιστοσελίδα
Σκοπός ΜαθήματοςΤο µάθηµα είναι υποχρεωτικό για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Φωτονικής και Νανοηλεκτρονικής και αυτό αφορά την εισαγωγή στην θεωρεία και τεχνολογία laser.
Διδακτέα ΎληΕισαγωγή
Εισαγωγικά περί του laser – Ύλη µαθήµατος, Το laser σαν πηγή φωτός

Στατιστική Οπτική
Στατιστικά µεγέθη οπτικής, Θεωρία οπτικής συµφωνίας, Χρονική συµφωνία, (συνάρτηση χρονικής συµφωνίας, µιγαδικός βαθµός συµφωνίας, Θεώρηµα Wiener Khinchin), Χωρική συµφωνία, Συµβολοµετρία

Περί φωτονίων
Το φωτόνιο, Οπτική φωτονίων, Στατιστική φωτονίων, Κβαντικές καταστάσεις φωτός

Γεωµετρική οπτική
Πινάκας διάδοσης, Διάδοση σε οπτικές κοιλότητες, Γραµµική οπτική σε συνεχή µη οµογενή (διαθλαστικά) οπτικά µέσα

Δέσµες Gauss (κυµατική οπτική)
Δέσµες Gauss σε κοιλότητες, ΤΕΜ00, Νόµος ABCD για δέσµες Gauss, Τρόποι ταλάντωσεις υψηλότερης τάξης ΤΕΜmn

Συντονισµός οπτικών κοιλοτήτων
Συντονισµός, Εύρος συντονισµού: Παράγοντας Q, Finesse, χρόνος ζωής φωτονίου, Συντονισµός των Hermite-Gauss τρόπων ταλάντωσης , Κοιλότητα µε απολαβή

Αλληλεπίδραση Φωτός-Ύλης
Το άτοµο του Einstein, Το άτοµο του Hertz, Το άτοµο του Schrödinger, Το άτοµο του Rabi, Μήτρα πυκνότητας, Διαπλατύνσεις φασµατικών γραµµών (οµογενής µη οµογενής)

Ενίσχυση και ταλάντωση laser
Ενίσχυση-Απολαβή, Συνθήκη κατωφλίου, Ταλαντώσεις και ενίσχυση σε οµογενώς διαπλατυσµένες µεταβάσεις, Κορεσµός απολαβής σε οµογενώς διαπλατυσµένες µεταβάσεις, Ταλάντωση laser για µη οµογενή διαπλάτυνση, Ταλάντωση laser από την σκοπιά των φωτονίων

Τύποι Laser
Laser ατοµικών-µοριακών αερίων, Laser ιόντων, Laser στερεού σώµατος, Excimer Laser, Ηµιαγωγικά Laser -Παλµικά Laser- Παραγωγή γιγαντοπαλµών και υπερβραχέων παλµών Q-switching, Mode-locking (παθητική-ενεργητική)
Βιβλιογραφία Laser Electronics, J. T Verdeyen, Prentice Hall Series
Quantum Theory of Light, R. Loudon, Oxford Sc. Publ.
Physics of Atoms and Molecules, B.H. Bransden-C.J. Joachain, Longman Scientific & Technical

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr