Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΙ


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΙ, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-295
ΤύποςΓ
ECTS3
Ώρες6
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΠ. Ρακιτζής
Πρόγραμμα
Ιστοσελίδαhttp://ph208.edu.physics.uoc.gr/
Σκοπός ΜαθήματοςTο µάθηµα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν πολύ καλή κατανόηση των µεθόδων που χρησιµοποιούνται στα εργαστήρια Φυσικής-ΙΙΙ (Φ-208) καθώς και των σχετικών φυσικών φαινοµένων και νόµων. Ο στόχος του µαθήµατος είναι η εξάσκηση των φοιτητών στη διδασκαλία και επεξήγηση των πειραµατικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την επίδειξη φυσικών φαινοµένων ή την εκτέλεση βασικών πειραµατικών µετρήσεων. Η παρακολούθηση στο µάθηµα είναι υποχρεωτική.
Διδακτέα ΎληΟι φοιτητές συµµετέχουν στην επίδειξη των πειραµάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Εργαστηρίων Φυσικής ΙΙΙ, και βοηθούν τους συµφοιτητές τους στην κατανόηση των πειραµατικών µεθόδων και των αντίστοιχων φυσικών φαινοµένων. Επιπλέον οι φοιτητές συζητούν µε το διδάσκοντα τρόπους επίλυσης των δυσκολιών που παρουσιάζονται κατά την διδασκαλία των εργαστηρίων. Εποµένως η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει τις πειραµατικές ασκήσεις των εργαστηρίων καθώς και την αντίστοιχη θεωρία Φυσικής και ανάλυσης πειραµατικών µετρήσεων.
Βιβλιογραφία1. Hecht, Optics, Addison Wesley
2. Αναστασάκης Ε, Σύγχρονη Πειραµατική Οπτική, Εκδόσεις ΕΜΠ
3. Fowles G. R., Introduction to Modern Optics, Dover
4. Introduction to Optics, 2nd edition, Frank L. Pedrotti and Leno S. Pedrotti (Prentice Hall) 1996.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr