Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Τεχνικές Φασματοσκοπίας Laser


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Τεχνικές Φασματοσκοπίας Laser, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-664
ΤύποςΒ
ECTS5
Ώρες5
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΚ. Φωτάκης
Πρόγραμμα
Ιστοσελίδαhttp://ph466.edu.physics.uoc.gr
Σκοπός ΜαθήματοςΤο µάθηµα αποτελεί εισαγωγή σε εφαρµογές σύγχρονων φασµατοσκοπικών τεχνικών λέιζερ µε στόχους 1) τη λεπτοµερή παρατήρηση και κατανοήση τςη δοµής της ύλης και σχετικών δυναµικών φαινοµένων (π.χ. τη δηµιουργία ή διάσπαση χηµικών δεσµών) και 2) την απόκτηση υποβάθρου για πρακτικές διαγνωστικές ή επεµβατικές εφαρµογές σε διάφορους επιστηµονικούς τοµείς. Το µάθηµα δίδεται σε συνδυασµό µε το Φ-466.
Διδακτέα ΎληΦασµατοσκοπία: Η «εφαρµοσµένη» κβαντοµηχανική
Ύλη και φως: Ατοµική-µοριακή δοµή, προσεγγιστικές θεωρίες, αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-ύλης.
Φασµατοσκοπική Ανάλυση: Ερµηνεία φασµάτων, προσδιορισµός ατοµικών και µοριακών σταθερών.
Φασµατοσκοπικές Τεχνικές και παρατηρήσεις: Απορρόφηση, φθορισµός, ιονισµός, φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων, χηµική ανάλυση ουσιών.
Φασµατοσκοπία Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας: Μοριακές Δέσµες, Κορεσµός, Απαλλαγή από διαπλάτυνση Doppler.
Μη-γραµµικά φαινόµενα: Πολυφωτονική διέγερση και ιονισµός, φασµατοσκοπία Raman, Φασµατοσκοπίας µάζας µε Λέιζερ, Αναλυτικές εφαρµογές.
Φασµατοσκοπία µε Λέιζερ στενών παλµών: Χρόνος ζωής διεγερµένων καταστάσεων, τεχνικές pump-probe.
Αλληλεπίδραση µε ισχυρά ΗΜ πεδία: Γένεση υψηλών αρµονικών, ιονισµός πάνω από το κατώφλι ιονισµού, άλλα φαινόµενα.
Ψύξη ατόµων µε Λέιζερ: Συµπύκνωση Bose-Einstein
Ατοµική οπτική
Βιβλιογραφία«Κβαντοµηχανική» – Δοµή της Ύλης, Σ. Τραχανά, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2005
«Laser Spectroscopy» - Basic concepts and Instrumentation, W. Demtröder, Springer 1998 (Βιβλιοθήκη ΠΚ – κλειστή συλλογή)
«Light and Matter», Electromagnetism, Optics, Spectroscopy and Lasers, Y. Band, Wiley, 2006.
«Laser Photoionization Spectroscopy», V.S. Letokhov, Academic Press, 1987.
«Atomic and Molecular Spectroscopy» Basic Aspects and Practical Applications, S. Svanberg, Springer, 1990.
«Spectroscopy» Electronic, Fluorescence, Phosphorescence and Photoelectron Spectroscopy, Quantum Numbers, Dissociation Energies and Astrochemistry, B.P. Straughan and S. Walker, Chapman and Hal, (Βιβλιοθήκη Π.Κ. – κλειστή συλλογή).
«Ultrasensitive Laser Spectroscopy», D.S. Kliger, Academic Press, 1983.
www.vega.org.uk
«Atoms, Molecules and Photons: An introduction to Atomic – Molecular – and Quantum Physics», W. Demtröder, Springer 2006 (διαθέσιµο ηλεκτρονικά από βιβλιοθήκη Π.Κ.)

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301