Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-338
ΤύποςΒ
ECTS6
Ώρες4
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΝ. Χρυσουλάκης
ΠρόγραμμαΤετάρτη 13:00-15:00, Αίθουσα 1
Πέμπτη 11:00-13:00,Αίθουσα 1
Ιστοσελίδαhttp://ph338.edu.physics.uoc.gr
Σκοπός ΜαθήματοςTο µάθηµα απευθύνεται σε φοιτητές 3ου έτους. Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία με τη δορυφορική τηλεπισκόπηση και η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη δυνατότητα εφαρμογής της σε έδαφος, ατμόσφαιρα και θάλασσα. Θα παρουσιαστεί το δυναμικό της δορυφορικής τηλεπισκόπησης να υποστηρίξει ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων που εμπλέκονται στη μελέτη του περιβάλλοντος και θα αναδειχθούν τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής από το μάθημα αυτό. Λόγω του μεγάλου εύρους των εφαρμογών της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στα παραπάνω πεδία, η παρουσίαση εφαρμογών δεν θα είναι εξαντλητική, αλλά στόχος είναι να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω ενασχόληση. Για το λόγο αυτό έχουν επιλεγεί βασικές εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Θα διδαχθούν τεχνικές για την επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων, ουσιαστικά δηλαδή μεθοδολογικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη συνδυαστική αξιοποίηση των διαφόρων φασματικών περιοχών στις οποίες καταγράφουν οι ανιχνευτές παρατήρησης της γης. Για την πληρότητα της παρουσίασης των εφαρμογών, γίνεται επίσης σύντομη αναφορά στη συνέργεια τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, καθώς και στο διεθνές περιβάλλον, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και την Ελληνική πραγματικότητα.
Διδακτέα ΎληΟ ρόλος και η αναγκαιότητα της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στις γεωεπιστήμες για τη μελέτη της πλανητικής μεταβολής. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και δορυφορικά συστήματα. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης στη δορυφορική μέτρηση. Δορυφορικοί αισθητήρες και φασματικές περιοχές δορυφορικών καταγραφών. Χαρακτηριστικά των δορυφόρων και των δορυφορικών δεδομένων – σύγχρονες αποστολές παρατήρησης της γης. Γεωμετρικές και ατμοσφαιρικές διορθώσεις δορυφορικών εικόνων. Μέθοδοι επεξεργασίας και ερμηνείας δορυφορικών εικόνων. Μέθοδοι εξαγωγής γεωφυσικών παραμέτρων από δορυφορικές καταγραφές. Δορυφορική τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης: Λήψη και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων σε πραγματικό χρόνο: Ο δορυφορικός σταθμός του ΙΤΕ. Τάσεις στη δορυφορική τηλεπισκόπηση: Το διεθνές περιβάλλον, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος και η Ελληνική πραγματικότητα.
Βιβλιογραφία“Αρχές και εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης”, Κ. Καρτάλης και Χ. Φείδας. Β. Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα, 2007.
“Physical Principles of Remote Sensing”, W. G. Rees, ISBN 0521669480, 2001.
“Radiation and Climate”, I.M. Vardavas, and F.W. Taylor, International Series of Monographs on Physics Νο. 138, Oxford University Press, 2007.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr