Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & Θερμοδυναμική


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & Θερμοδυναμική, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-108
ΤύποςΑ
ECTS7
Ώρες3
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΒ. Αποστολόπουλος
ΠρόγραμμαΤμήμα Α: Τρίτη, 11:00-14:00
Τμήμα Ν: Τρίτη, 15:00-18:00
Ιστοσελίδαhttps://eclass.physics.uoc.gr/courses/PH108/
Σκοπός ΜαθήματοςTο µάθηµα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές που έχουν ήδη ένα υπόβαθρο στη Γενική Φυσική. Αποτελεί µία εισαγωγή στη διαδικασία των πειραµατικών µετρήσεων και τις βασικές µεθόδους ανάλυσης πειραµατικών δεδοµένων. Μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να επαληθεύσουν φυσικούς νόµους που έχουν διδαχθεί στα πλαίσια της Γενικής Φυσικής και να κάνουν µετρήσεις βασικών φυσικών µεγεθών. Η παρακολούθηση στο µάθηµα είναι υποχρεωτική.
Διδακτέα ΎληΜέρος Α. Εισαγωγή στη Θεωρία Σφαλµάτων και στην Ανάλυση Δεδοµένων
Φυσικές µετρήσεις και σφάλµατα – Σηµαντικά ψηφία – Βασικές έννοιες Στατιστικής (µέση τιµή, τυπική απόκλιση µέσης τιµής, Κανονική κατανοµή) - Μέθοδοι υπολογισµού σφαλµάτων – Γραφικές παραστάσεις – Εισαγωγή στη µέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων.
Μέρος Β. Εργαστηριακές ασκήσεις:
1. Απλές µετρήσεις και σφάλµατα.
2. Απλή αρµονική κίνηση α) απλό εκκρεµές, β) φυσικό εκκρεμές.
3. Μελέτη Ελευθερης πτώσης – µέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας.
4. Μελέτη απλής κυκλικής κίνησης – κεντροµόλος δύναµη.
5. Μελέτη περιστροφής στερεών σωµάτων – ροπή αδράνειας.
6. Μελέτη του 1ου και 2ου νόµου του Newton στον αερόδροµο.
7. Μελέτη αρµονικής κίνησης και ταλαντώσεων στον αερόδροµο.
8. Ηλεκτρικό ισοδύναµο θερµότητας και Μέτρηση Θερμικής Αγωγιμότητας Μετάλλων
9. Θερµιδοµετρία. Μετρήσεις ειδικής θερµότητας στερεών – λανθάνουσα θερµότητα τήξεως – βαθµονόµηση θερµοστοιχείου.
10. Μέτρηση του ιξώδους ρευστών
ΒιβλιογραφίαΕργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής: Μηχανική - Θερµότητα, Α. Ζέζας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο (2013)
«Physics for Scientists & Engineers», R. Serway (Τόµοι Ι & ΙΙΙ), Μετάφραση Λ. Ρεσβάνης
«Physics» D. Halliday & R. Resnick (Τόµος Α′), Μετάφραση Γ. Πνευµατικός & Γ. Πεπονίδης
Data reduction and error analysis for the physical sciences, P. R. Bevington & D. K. Robinson (McGraw Hill, 1992; 2000)
Πιθανότητες και Στατιστική (Schaum’s Outline Series), M. R. Spiegel, Μετάφραση Σ. Περσίδης

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr