Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Συμμετρίες και Θεωρία Οµάδων


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Συμμετρίες και Θεωρία Οµάδων, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-660
ΤύποςΒ
ECTS5
Ώρες4
ΕξάμηνοΧειμερινό
Διδάσκων/-οντεςΝ. Τσάμης
Πρόγραμμα....
Ιστοσελίδα
Σκοπός ΜαθήματοςTο μάθημα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και προπτυχιακούς με το κατάλληλο υπόβαθρο. O βασικός στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση του ρόλου των συμμετριών και των ομάδων στις θεωρίες των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων.
Διδακτέα ΎληΘεωρία Ομάδων. Θεωρία Αναπαραστάσεων Ομάδων. Σύνδεσμος μεταξύ Συμμετριών και Ομάδων. Oμάδες SU(2) και SU(3). Ομάδες Lie. Global, Local and Discrete Συμμετρίες στις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις.
Βιβλιογραφία«Lie Algebras in Particle Physics» - Howard Georgi, Westview Press «Quantum Field Theory – Volume 1» - Steven Weinberg, Cambridge University Press

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr