Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Μοριακή Βιοφυσική


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Μοριακή Βιοφυσική, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-341
ΤύποςΓ
ECTS6
Ώρες4
ΕξάμηνοΧειμερινό
Διδάσκων/-οντεςΙ. Κομίνης
ΠρόγραμμαΔευτέρα 11:00-13:00 Αμφιθέατρο B
Πέμπτη 13:00-15:00 Αμφιθέατρο B
Ιστοσελίδαhttps://eclass.physics.uoc.gr/courses/PH341/
Σκοπός ΜαθήματοςΣκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στον σύγχρονο και διεπιστημονικό τομέα της βιοφυσικής. Οι φοιτητές θα μάθουν πως βασικές έννοιες της φυσικής που μαθαίνουν σε άλλα μαθήματα, όπως η θερμοδυναμική/στατιστική φυσική, ο ηλεκτρομαγνητισμός και η κβαντομηχανική συνδυάζονται για να κατανοήσουμε περίπλοκα βιολογικά συστήματα.
Διδακτέα Ύλη1) Βιομόρια (3 μαθήματα)
Νουκλεϊκά οξέα και δομή DNA, υδατάνθρακες, λιπίδια, αμινοξέα και δομή πρωτϊνών
2) Μοριακοί δεσμοί και ενεργειακές αλληλεπιδράσεις (5 μαθήματα)
Ιοντικός δεσμός, ομοιοπολικός δεσμός, υδρογονικός δεσμός, δυνάμεις διασποράς και αλληλεπιδράσεις van der Waals
3) Βιολογική Θερμοδυναμική (4 μαθήματα)
Ελεύθερη ενέργεια, εντροπία, χημικό δυναμικό, ρυθμοί χημικών αντιδράσεων, διάχυση και μεταφορά
4) Πειραματικές μέθοδοι (6 μαθήματα)
Ηλεκτροφόρηση, ηλεκτροφυσιολογία, περίθλαση ακτίνων Χ, πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός, υπέρυθρη φασματοσκοπία, φασματοσκοπία και μικροσκοπία φθορισμού
5) Σύγχρονα Θέματα I (4 μαθήματα)
Φυσικές διαδικασίες στη φυσιολογία της όρασης, διάδοση ενεργών δυναμικών σε νευρικά κύτταρα
6) Σύγχρονα Θέματα II (4 μαθήματα)
Αναδίπλωση πρωτεϊνών, μοριακή αναγνώριση, ενζυμική κατάλυση, μοριακές νανομηχανές
Βιβλιογραφία1) Χαμόδρακας, Θέματα Μοριακής Βιοφυσικής, Συμμετρία
2) Παπαδόπουλος, Βιοφυσική-Αρχές Φυσικής Βιοχημείας, EMBRYO Publications
3) Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life, Garland Science
4) Phillips, Kondev, Theriot, Garcia & Orme, Physical Biology of the Cell, Garland Science
5) Dill &Bromberg, Molecular Driving Forces, Garland Science
6) Scott, Neuroscience, a Mathematical Primer, Springer
7) Campbell, Biophysical Techniques, Oxford University Press

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr