Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Βασικές Έννοιες της Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Βασικές Έννοιες της Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-549
ΤύποςΒ
ECTS5
Ώρες4
ΕξάμηνοΧειμερινό
Διδάσκων/-οντεςΞ. Ζώτος
Πρόγραμμα...
Ιστοσελίδα
Σκοπός ΜαθήματοςΠροχωρημένο μάθημα Φυσικής Συμπυκνωμένης Υλης με έμφαση στις έννοιες της σπασμένης συμμετρίας, στοιχειωδών διεγέρσεων, οιονεί σωματιδίων, συλλογικών διεγέρσεων, ενεργειακών διασπορών υπαγορευμένων απο την συμμετρία, θεωριών χαμηλών ενεργειών. Αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων-ηλεκτρονίων, θεωρίες αγωγιμότητας, μαγνητισμός, υπεραγωγιμότητα, πειραματικές μέθοδοι, π.χ. ΝMR, σκέδαση νετρονίων.
Διδακτέα Ύλη(1) Δομή κρυστάλλων/θεώρημα Bloch, συμμετρίες
(2) Ηλεκτρονική δομή, σχέσεις διασποράς οιωνεί σωματιδίων
(3) Δυναμική πλέγματος- φωνόνικες συλλογικές διεγέρσεις
(4) e-e αλληλεπιδράσεις/HF/LDA/θωράκιση/μοντέλο Hubbard
(5) Δυναμική ηλεκτρονίων
(6) Θεωρία αγωγιμότητας
(7) Μαγνητισμός, σιδηρο-,αντισιδηρο-μαγνητισμός, μαγνόνια, συλλογικές διεγέρσεις
(8) Υπεραγωγιμοτητα
(9) NMR, σκέδαση νετρονίων
Βιβλιογραφία“Φυσική Στερεάς Κατάστασης, τομ. I”, E. N. Οικονόμου, ΠΕΚ (ελληνικά)
“Solid State Physics” – N. W. Aschcroft and N. D. Mermin
"Φυσική Στερεάς Κατάστασης", I. Harald, Η. Luth (ελληνικά)
"Εισαγωγή στην Φυσική Στερεάς Κατάστασης", C. Kittel (ελληνικά)
““Basic Concepts in Condensed Matter Physics”, P.W. Anderson, CRC Press
“Concepts in Solids”, P.W. Anderson, World Scientific
“Principles of the theory of Solids”, J.M. Ziman, Cambridge University Press

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr