Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-333
ΤύποςΒ
ECTS6
Ώρες4
ΕξάμηνοΧειμερινό
Διδάσκων/-οντεςΗ. Βαρδαβάς
ΠρόγραμμαΔευτέρα 13:00-15:00 Διαδικτυακά
Πέμπτη 11:00-13:00 Διαδικτυακά
Ιστοσελίδαhttps://eclass.physics.uoc.gr/courses/PH333/
Σκοπός ΜαθήματοςTο µάθηµα απευθύνεται σε φοιτητές 3ου έτους. Αποτελεί µία εισαγωγή στο ισοζύγιο της ενέργειας της Γης που καθορίζει τελικά το κλίµα του πλανήτη. Βασικοί στόχοι είναι η φυσική του υδρατµού της κάτω ατµόσφαιρας, η οποία συνδέεται µε το κλίµα του πλανήτη, η φωτοχηµεία της ατµόσφαιρας που καθορίζει τη σύσταση της ατµόσφαιρας, και τα φαινόµενα θερµοκηπίου και οπή του όζοντος. Οι φοιτητές δίνονται τέσσερις σειρές ασκήσεων, οι οποίες τους βοηθούν να κατανοήσουν τα πιο σηµαντικά στοιχεία του µαθήµατος.
Διδακτέα ΎληΗ Γη ως Πλανήτης:
Ο Ήλιος και η εξέλιξη του. Η Γη σε σύγκριση µε την Αφροδίτη και Άρη. Η τροχιά και περιστροφή της Γης και µεταβολές στην ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στη ατµόσφαιρα της Γης.

Γενικά Στοιχεία της Ατµόσφαιρας:
Υδροστατική ισορροπία, θερµοδυναµική του υδρατµού και κάθετη δοµή της ατµόσφαιρας. Η θερµοβαθµίδα και η µεταβολές της. Το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου Ισορροπία ακτινοβολίας, µεταφορά της ηλιακής ακτινοβολίας και εκποµπή της γήινης ακτινοβολίας. Ο ρόλος των ιχνοστοιχείων στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Μοριακές µπάντες και υπέρυθρη ακτινοβολία. Ο ρόλος των νεφών και αερολυµάτων στην µεταφορά ηλιακής ακτινοβολίας.

Η Οζονόσφαιρα:
Ο φωτοχηµικός µηχανισµός του Chapman για την παραγωγή στρατοσφαιρικού όζοντος. Η καταλυτικοί κύκλοι καταστροφής του όζοντος και οι ανθρωπογεννείς επιδράσεις. Πολικές οπές και στρατοσφαιρικά νέφη. Η σηµαντικότητα του όζοντος για την υπεριώδη ακτινοβολία και την ζωή στη Γη.

Μεταβολή του Κλίµατος:
Οι διεργασίες θέρµανσης της Γης. Οι διεργασίες ψύξης της Γης. Μεταβολή κλίµατος σε διάφορους χρονικούς κλίµακες. Η γεωλογική χρονική µεταβολή κλίµατος της Γης. Αναδράσεις που καθορίζουν την κλιµατολογική µεταβολή. Η υπερθέρµανση του πλανήτη και οι επιπτώσεις της.
Βιβλιογραφία“Radiation and Climate”, I.M. Vardavas, and F.W. Taylor, International Series of Monographs on Physics Νο. 138, Oxford University Press, 2007.
“Ατµοσφαιρικό Περιβάλον”, H.M. Βαρδαβάς, Σηµειώσεις, Παν. Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr