Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική IΙ


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική IΙ, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-202
ΤύποςΑ
ECTS7
Ώρες6
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΙ. Παπαδάκης
ΠρόγραμμαΤετάρτη 15:00-17:00 Αίθουσα 3
Πέμπτη 11:00-13:00,Αίθουσα 3
Παρασκευή 11:00-13:00, Αίθουσα 3
Ιστοσελίδαhttps://eclass.physics.uoc.gr/courses/PH202/
Σκοπός ΜαθήματοςTο µάθηµα απευθύνεται στους δευτεροετείς φοιτητές του Τµήµατος. Αποτελεί συνέχεια της Εισαγωγής στη Σύγχρονη Φυσική Ι και καλύπτει τέσσερις ενότητες: Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων και Κοσµολογία, για τη µελέτη των οποίων χρησιµοποιούνται βασικές γνώσεις ανάλυσης, κλασσικής φυσικής και κβαντοµηχανικής.
Διδακτέα ΎληΕισαγωγή στη Θεωρία της Σχετικότητας:
Αδρανειακά συστήµατα αναφοράς, µετασχηµατισµοί Lorentz. Διαστολή του χρόνου, συστολή του µήκους. Σύνθεση ταχυτήτων. Ενέργεια, ορµή, ενέργεια ηρεµίας. Μετασχηµατισµοί ενέργειας, ορµής. Φαινόµενο Doppler. Κίνηση σώµατος υπό την επίδραση δύναµης. Διάσπαση σώµατος. Σκέδαση. Φαινόµενο Compton. Διαγράµµατα Minkowski.

Πυρηνική Φυσική Συστατικά των πυρήνων:
Το νετρόνιο. Μάζα και µέγεθος των πυρήνων. Η κοιλάδα των ευσταθών πυρήνων. Ενέργεια σύνδεσης πυρήνα. Πυρηνικά µοντέλα. Πυρηνική σχάση και σύντηξη. Ραδιενέργεια α, β και γ. Το νετρίνο. Ραδιοµετρική χρονολόγηση. Πυρηνικές αντιδράσεις. Σκέδαση, ενεργός διατοµή, µέση ελεύθερη διαδροµή σωµατιδίου. Διέλευση και απορρόφηση ακτινοβολίας από την ύλη.

Στοιχειώδη Σωµάτια:
Η «πρώτη οικογένεια σωµατιδίων ύλης». Αδρόνια, βαρυόνια, µεσόνια, λεπτόνια. Οι τέσσερις αλληλεπιδράσεις. Νόµοι διατήρησης. Τα Κ µεσόνια και η «παραδοξότητα». Συµµετρία και νόµοι διατήρησης. Ο «Οκταπλός δρόµος» και τα κουάρκς. Το «χρώµα». Το «Καθιερωµένο Πρότυπο» και η εντυπωσιακή επιτυχία του. Οι φορείς και οι βασικές ιδιότητες των δυνάµεων. Τα «γλοιόνια» και το σωµάτιο Higgs. Το CERN και ο επιταχυντής LHC. Αντιδράσεις σωµατιδίων.

Κοσµολογία Αστέρες, γαλαξίες:
Αποστάσεις και ταχύτητες. Νόµος του $Hubble$. Η «Κοσµολογική Αρχή». Η θεωρία του Νεύτωνα. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ΓενικήςΘεωρίας της Σχετικότητας. Ανοικτό, κλειστό Σύµπαν. Η κρίσιµη πυκνότητα. Τα πρώτα τρία λεπτά της ζωής του Σύµπαντος. Η «Θερµοκρασία Υποβάθρου». Το «Πληθωριστικό Σύµπαν». Η «Σκοτεινή Ενέργεια», η «Σκοτεινή ύλη» και το µέλλον του Σύµπαντος.
Βιβλιογραφία"Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική", Krane Kenneth, 2021 (Ελ. 'Εκδοση)
«Μοντέρνα Φυσική», A. Beiser, 2001 (Ελ. Έκδοση)
"Φυσική: Βασικές αρχές (Τόμος ΙΙ)", Halliday, Resnick, Walker, 2021 (Ελ. Έκδοση)

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr