Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας Οπτικής ΙΙ


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας Οπτικής ΙΙ, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-661
ΤύποςΒ
ECTS5
Ώρες6
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΚ. Φωτάκης
Πρόγραμμα
Ιστοσελίδα
Σκοπός ΜαθήματοςΤο µεταπτυχιακό αυτό µάθηµα είναι εργαστηριακό και είναι συνέχεια του µαθήµατος Φ-461 (ΕΛΜΟ Ι). Αποσκοπεί να δώσει µια πιο προχωρηµένη αίσθηση θεµάτων έρευνας που διεξάγονται στις επισυναπτόµενες τέσσερεις ενότητες σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράµµατος Φωτονικής - Νανοηλεκτρονικής. Οι φοιτητές (σε ζεύγη) αναµένεται να εκτελέσουν πέντε εργαστηριακές ασκήσεις που εµπίπτουν και τις τέσσερεις θεµατικές περιοχές και επιλέγονται από τον επισυναπτόµενο κατάλογο Ασκήσεων. Η διάρκεια που αφιερώνουν σε κάθε άσκηση είναι µαζί (µε τη σχετική ενηµέρωση) τυπικά 10-12 ώρες. Για κάθε άσκηση ετοιµάζεται αναφορά σε µορφή επιστηµονικής εργασίας. Μετά την συµπλήρωση των ασκήσεων, κάθε φοιτητής µεµονωµένα προετοιµάζει και κάνει δηµόσια προφορική παρουσίαση κάποιου επίκαιρου θέµατος στο τοµέα φωτονικής - λέιζερ που βαθµολογείται από τριµελή επιτροπή µελών ΔΕΠ/ερευνητών.
Διδακτέα ΎληΔιαγνωστικές Τεχνικές: Φασµατοσκοπία Laser (Τεχνικές Πολυφασµατικής - Απεικόνισης Εφαρµογές Οπτικής Μετρολογίας - Τεχνική pump-probe )
Συστήµατα Laser: Τεχνολογία Laser Αερίου (Excimer) - Laser Στενών Παλµών - Μέτρηση Διάρκειας Παλµού
Μικρο / νανο Επεξεργασία Υλικών: Μηχανισµοί Φωτοαποδόµησης Υλικών - Ανάπτυξη Λεπτών Φιλµ - Επιφανειακές Επεξεργασίες - Μικροστερεολιθογραφία
Εφαρµογές: Βιο-ιατρικές Εφαρµογές - Νανοδοµικά Υλικά - Τεχνικές Χαρακτηρισµού Υλικών (XRD, Προφιλοµετρία κ.α.) - Εφαρµογές στην Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
Βιβλιογραφία«Οπτική και Λέιζερ» – M. Young – Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.
«Μαθήµατα Οπτικής» - Γιώργος Ασηµέλλης – Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr