Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Διεξαγωγή και Ανάλυση Αστρονομικών Παρατηρήσεων


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Διεξαγωγή και Ανάλυση Αστρονομικών Παρατηρήσεων, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-234
ΤύποςΓ
ECTS6
Ώρες4
ΕξάμηνοΧειμερινό
Διδάσκων/-οντεςΙ. Λεωνιδάκη
ΠρόγραμμαΠέμπτη 9:00-13:00 Εργ. Υπολ.3
Ιστοσελίδα
Σκοπός Μαθήματος

Στο µάθηµα αυτό δίνονται βασικά στοιχεία για την ανάλυση Αστρονοµικών δεδοµένων (κυρίως ψηφιακών εικόνων CCD από το τηλεσκόπιο 1.3 m του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα). Αποτελείται από 10 εργαστηριακές ασκήσεις που αναφέρονται σε ύλη των µαθηµάτων Αστροφυσική Ι, Αστροφυσική ΙΙ και Παρατηρησιακή Αστροφυσική. Οι ασκήσεις πραγµατοποιούνται στην αίθουσα υπολογιστών του Τµήµατος, µε τη χρήση του κατάλληλου αστρονοµικού λογισµικού. Οι φοιτητές ασκούνται σε οµάδες των δύο ατόµων.

Διδακτέα ΎληΜια σύντοµη περιγραφή των ασκήσεων είναι οι ακόλουθη:
  • Επεξεργασία CCD εικόνων: εξοικείωση µε τη χρήση του αστρονοµικού υπολογιστικού προγράµµατος IRAF. Εκµάθηση και εφαρµογή καθιερωµένων τεχνικών επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων (BIAS & FLAT-FIELD) καθώς και καθορισµός διατοµής κατάλληλου ανοίγµατος για την µέτρηση του µεγέθους ενός αστεριού.
  • Φωτοµετρία µε τη χρήση εικόνων CCD: καθορισµός του µεγέθους σηµειακών πηγών σε ψηφιακές εικόνες CCD. Εκτενής συζήτηση και εφαρµογή των µεθόδων µετασχηµατισµού µεγεθών στο Καθιερωµένο Σύστηµα.
  • Χρώµα στην Αστρονοµία: συζήτηση για τα διαγράµµατα χρώµατος-µεγέθους και χρώµατος-χρώµατος. Χρήση τους για τον καθορισµό του φασµατικού τύπου αστέρα.
  • Το διάγραµµα Hertzsprung-Russell: ανοικτά σµήνη αστέρων: κατασκευή διαγράµµατος Hertzsprung-Russell για ανοικτό σµήνος αστέρα και κατανόηση της χρησιµότητάς του.
  • Σφαιρωτά σµήνη Αστέρων: μέτρηση της ηλικίας τους και της απόστασής τους.
  • Εισαγωγή στη φασματοσκοπία. Φασματική ταξινόμηση αστέρων.
  • Μελέτη καμπύλης φωτός πλανητικών και διπλών αστρικών συστημάτων. Εφαρμογή σε συγκεκριμένα συστήματα και καθορισμός των παραμέτρων πλανητών και συμπαγών αντικειμένων.
  • Ταξινόµηση γαλαξιών: ταξινόµηση γαλαξιών κατά Hubble. Εύρεση της ακτινικής κατανοµής φωτός σε ελλειπτικούς και σπειροειδείς γαλαξίες, ταξινόµηση τους και επαλήθευση του νόµου de Vaucouleurs.
  • Υπολογισμός της σταθεράς του Hubble, χρησιμοποιώντας τη σχέση περιόδου-λαμπρότητας των Κηφείδων.
  • Φάσματα γαλαξιών. Εφαρμογή του Νόμου Hubble για τον υπολογισμό της απόστασής τους.
Βιβλιογραφία1. Περιγραφή των ασκήσεων (δίνεται υπό τη μορφή σημειώσεων).
2. «Αστροφυσική: Δοµή και εξέλιξη του Σύµπαντος»- Frank Shu - Τόµος Ι
3. «Αστροφυσική: Δοµή και εξέλιξη του Σύµπαντος»- Frank Shu - Τόµος ΙΙ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr