Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Τεχνικές Φασματοσκοπίας Laser


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Τεχνικές Φασματοσκοπίας Laser, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-466
ΤύποςΓ
ECTS6
Ώρες5
ΕξάμηνοΧειμερινό
Διδάσκων/-οντεςΔ. Αντύπας
Πρόγραμμα
Ιστοσελίδαhttps://eclass.physics.uoc.gr/courses/PH466/
Σκοπός ΜαθήματοςΣκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή σε σύγχρονες τεχνικές οπτικής φασµατοσκοπίας και αντίστοιχες εφαρµογές που βασίζονται στη χρήση λέιζερ και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές οδηγούν σε µια καλύτερη και σε βάθος κατανόηση φαινοµένων που αφορούν τη δοµή των ατόµων και των µορίων και τη συµπεριφορά τους κατά την αλληλεπίδραση µε ακτινοβολία. Οι τεχνικές αυτές εκµεταλλεύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας λέιζερ (µονοχρωµατικότητα, ένταση, κατευθυντικότητα, συµφωνία) για εξαιρετικές σε επίπεδο ποιότητας και λεπτοµέρειας παρατηρήσεις. Τέτοιες παρατηρήσεις όχι µόνο εξηγούν µε πληρότητα γνωστά φαινόµενα αλλά µπορεί να οδηγήσουν και στη παρατήρηση και κατανόηση νέων κι «εξωτικών» φαινοµένων που ήταν άγνωστα ή αδύνατο να συµβούν µε τη χρήση συµβατικών φωτεινών πηγών. Από την άποψη αυτή η Φασµατοσκοπία Λέιζερ αποτελεί αιχµή στο µέτωπο της σύγχρονης φυσικής και των διεπιστηµονικών διασυνδέσεων της µε τη Χηµεία και τη Βιολογία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τα τελευταία 15 χρόνια, πέντε (5) Βραβεία Νόµπελ δόθηκαν για θέµατα που εµπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο της Φασµατοσκοπίας Λέιζερ.
Το επίπεδο του µαθήµατος προϋποθέτει την ύπαρξη βασικών γνώσεων δοµής της ύλης. Η παρακολούθηση του είναι δυνατή (και σε συνέργεια) µε τη ταυτόχρονη παρακολούθηση των µαθηµάτων Κβαντοµηχανικής Ι και ΙΙ (Φ-303, Φ-304)
Διδακτέα ΎληΦασµατοσκοπία: Ένα παράθυρο στο µικρόκοσµο.
Ύλη και φως: Κβαντική δοµή της ύλης, Στοιχεία θεωρίας διαταραχών, Το πρόβληµα της σκέδασης, Αλληλεπίδραση ΗΜ ακτινοβολίας-ύλης.
Φασµατοσκοπικές τεχνικές και παρατηρήσεις: Φασµατοσκοπία Απορρόφησης, Φθορισµού, Ιονισµού, Φωτοηλεκτρονίων.
Λέιζερ: Ιδιότητες ακτινοβολίας λέιζερ, εκλεκτική διέγερση.
Φασµατοσκοπία µε Λέιζερ: Τεχνικές και διατάξεις.
Φασµατοσκοπική Ανάλυση κι Εφαρµογές: Ερµηνεία φασµατοσκοπικών παρατηρήσεων, Προσδιορισµός ατοµικών και µοριακών σταθερών, Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση υλικών.
Φασµατοσκοπία Υψηλής Διακριτικής ικανότητας: Μοριακές δέσµες, φασµατοσκοπία κορεσµού.
Μη-γραµµική φασµατοσκοπία: Πολυφωτονικές διεγέρσεις, φασµατοσκοπία µάζας Λέιζερ
Λέιζερ Στενών Παλµ pump-probe
Βιβλιογραφία«Κβαντοµηχανική» – Δοµή της Ύλης, Σ. Τραχανά, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2005
«Laser Spectroscopy» - Basic concepts and Instrumentation, W. Demtröder, Springer 1998 (Βιβλιοθήκη ΠΚ – κλειστή συλλογή)
«Light and Matter», Electromagnetism, Optics, Spectroscopy and Lasers, Y. Band, Wiley, 2006.
«Laser Photoionization Spectroscopy», V.S. Letokhov, Academic Press, 1987.
«Atomic and Molecular Spectroscopy» Basic Aspects and Practical Applications, S. Svanberg, Springer, 1990.
«Spectroscopy» Electronic, Fluorescence, Phosphorescence and Photoelectron Spectroscopy, Quantum Numbers, Dissociation Energies and Astrochemistry, B.P. Straughan and S. Walker, Chapman and Hal, (Βιβλιοθήκη Π.Κ. – κλειστή συλλογή).
«Ultrasensitive Laser Spectroscopy», D.S. Kliger, Academic Press, 1983.
www.vega.org.uk
«Atoms, Molecules and Photons: An introduction to Atomic – Molecular – and Quantum Physics», W. Demtröder, Springer 2006 (διαθέσιµο ηλεκτρονικά από βιβλιοθήκη Π.Κ.)

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr