Παλαιολόγου Ευθύμιος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Γραφείο: 
232β Κτίριο Φυσικής
Τηλέφωνο: 
2810-394237
Fax: 
2810-394301
Email: 
palaiolo@physics.uoc.gr
Εκπαίδευση: 

Ο κ. Παλαιολόγου έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1976) και το Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Αστροφυσική από το Πανεπιστήμιο του Illinois at Urbana- Champaign, ΗΠΑ το 1983.

Σταδιοδρομία: 

Ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Illinois, Urbana-Champaign (1985-1988). Το 1988 ήλθε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ως επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980, μέχρι το 1991. Διετέλεσε υπότροφος ερευνητής του ΙΗΔΛ - ΙΤΕ (1991-1997) και του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1997-1999). Από το 2002 εργάζεται στο Τμήμα Φυσικής αρχικά ως ΙΔΑΧ και από το 2014 ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ).

Ενδιαφέροντα: 

Παρατηρησιακή Αστρονομία (απεικόνιση και φασματοσκοπεία) με έμφαση στη μελέτη των Πλανητικών Νεφελωμάτων και των Κατάλοιπων Εκρήξεων Σουπερνόβα. Έλεγχος και χαρακτηρισμός αστρονομικών οργάνων, συντήρηση τηλεσκοπίων Αστεροσκοπείου Σκίνακα και παραγωγή εφαρμογών Η/Υ.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301