Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Βασικές Έννοιες της Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Βασικές Έννοιες της Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-1005
ΤύποςΒ
ECTS5
Ώρες4
ΕξάμηνοΧειμερινό
Διδάσκων/-οντεςΞ. Ζώτος
Πρόγραμμα...
Ιστοσελίδα
Σκοπός ΜαθήματοςΤο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές, και εξετάζει την ηλεκτρονική δομή των μετάλλων, αγωγών και ημιαγωγών. Έμφαση δίνεται στο μοντέλο Jellium, στην μέθοδο LCAO (tight binding approximation), σε ασθενή περιοδικά δυναμικά, σχέσεις διασποράς καθώς και σε σύγχρονα ερευνητικά θέματα αιχμής.
Διδακτέα Ύλη(1) Jellium μοντέλο, περιοδικές δομές, πλέγμα Bravais, κύματα σε περιοδικά μέσα, σκέδαση νετρονίων και ακτίνων Χ. (2) Βασική θεωρία ενεργειακών ζωνών, θεώρημα και καταστάσεις Bloch. Σχέσεις διασποράς και πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων. Μέθοδος LCAO (tight-binding). Ιδιότητες μετάλλων, αγωγών και ημιαγωγών. (3) Ημι-κλασική δυναμική ηλεκτρονίων και οπών. Fermi-Dirac στατιστική και ιδιότητες των αερίων ηλεκτρονίων. Φωνόνια. Ημιαγωγοί με προσμίξεις. (4) Οπτικές και μαγνητικές ιδιότητες των στερεών. Η διηλεκτρική συνάρτηση των μετάλλων. Μαγνητοαντίσταση και φαινόμενο Hall. (5) Σύγχρονα ερευνητικά θέματα φυσικής συμπυκνωμένης ύλης.
Βιβλιογραφία“Φυσική Στερεάς Κατάστασης II”, E. N. Οικονόμου, ΠΕΚ “Φυσική Στερεάς Κατάστασης” – N. W. Aschcroft and N. D. Mermin (Ελληνική μετάφραση) " Φυσική Στερεάς Κατάστασης ", I. Harald, Η. Luth (Ελληνική μετάφραση) "Εισαγωγή στην Φυσική Στερεάς Κατάστασης", C. Kittel (Ελληνική μετάφραση)

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301