Κατάλογος Μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Κατηγορία ECTS Ώρες Επίπεδο Εξάμηνο
Φ-011Αγγλικά ΙΑ43ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-012Αγγλικά ΙΙΑ44ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-015Σύγχρονη Φυσική με Αγγλικά ΙΓ53ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-016Σύγχρονη Φυσική με Αγγλικά ΙΙΓ53ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-101Γενική Φυσική ΙΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-101Γενική Φυσική Ι (Ασκήσεις)Α72ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-102Γενική Φυσική ΙΙ (Ασκήσεις)Α72ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-102Γενική Φυσική IΙΑ76ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-103Θέματα Σύγχρονης Φυσικής ΙΓ33ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-107Εννοιοτριβεία Φυσικής IΓ44ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-108Εργαστήριο Φυσικής Ι – Μηχανική & ΘερμοδυναμικήΑ73ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-108Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & ΘερμοδυναμικήΑ73ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-111Γενικά Μαθηματικά ΙΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-111Γενικά Μαθηματικά Ι (Ασκήσεις)Α72ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ (Ασκήσεις)Α72ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙΑ76ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-113Μαθηματικά για Φυσικούς ΙΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-113Μαθηματικά για Φυσικούς Ι (Ασκήσεις)Α72ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-150Χρήσεις ΥπολογιστήΑ45ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-151Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - CΑ65ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-152Αριθμητική ΑνάλυσηΒ66ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-201Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική ΙΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-202Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική IΙΑ73ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-204Κλασική Μηχανική IΑ76ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-207Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ – ΗλεκτρισμόςΑ73ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-207Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ – ΗλεκτρισμόςΑ73ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-208Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ - ΟπτικήΑ73ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-208Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ - ΟπτικήΑ73ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-211Διαφορικές Εξισώσεις ΙΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙΑ76ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-230Αστροφυσική ΙΒ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-232Παρατηρησιακή ΑστροφυσικήΓ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-234Διεξαγωγή και Ανάλυση Αστρονομικών ΠαρατηρήσεωνΓ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-251Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισµού C++Γ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-271Εισαγωγή στη Θεωρία ΚυκλωμάτωνΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-273Εισαγωγή στις Ημιαγωγικές ΔιατάξειςΒ63ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-277Ηλεκτρονική ΜικροσκοπίαΓ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-291Διδακτική Εργαστηρίου Χρήσης H/YΓ36ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-292Διδακτική Εργαστηρίου Προγραμματισμού Η/ΥΓ36ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-293Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής ΙΓ36ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-294Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΓ36ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-295Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΙΓ36ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-296Διδακτική Διαδικτυακών Μαθημάτων Σύγχρονης Φυσικής ΙΓ33ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-301Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΑ76ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-302Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ (Κυματική)Β66ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-303Κβαντομηχανική ΙΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-304Κβαντομηχανική ΙΙ (Δομή της Ύλης)Β66ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-307Προχωρημένο Εργαστήριο Φυσικής ΙΑ73ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-307Προχωρημένο Εργαστήριο Φυσικής ΙΑ73ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-308Ελεύθερη Πειραματική ή Θεωρητική ΕργασίαΓ43ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-311Μαθηματικά για Φυσικούς ΙΙΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-324Βαρύτητα και ΚοσµολογίαΒ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-331Αστροφυσική ΙΙΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-333Ατμοσφαιρικό ΠεριβάλλονΒ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-334Εισαγωγή στην Ατμοσφαιρική ΦυσικήΓ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-336Παρατηρησιακή ΚοσμολογίαΓ63ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-338Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής ΤηλεπισκόπησηςΓ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-341Μοριακή ΒιοφυσικήΓ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-351Υπολογιστική Φυσική ΙΒ65ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-361Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική – ΦωτονικήΒ63ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-374Στοιχεία ΗλεκτρονικώνΒ76ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-381Εισαγωγή στη Φυσική των ΕπιταχυντώνΓ63ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-392Διδακτική της Φυσικής ΙΓ63ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-393Διδακτική των Φυσικών ΕπιστημώνΑ63ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-403Από τα Quarks μέχρι το ΣύμπανΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-405Θερμοδυναμική και Στατιστική ΦυσικήΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-406Εισαγωγή στη Μηχανική Συνεχών ΜέσωνΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-407Φυσική του Εσωτερικού της ΓηςΓ63ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-408Δυναμικά ΣυστήματαΓ63ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-422Στοιχειώδη Σωμάτια και ΔυνάμειςΒ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-425Δυναμική και ΣυμμετρίεςΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-428Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά ΔίκτυαΓ62ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-441Εισαγωγή στη Φυσική Συμπυκνωμένης ΎληςΒ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-442Φυσική Συμπυκνωμένης ΎληςΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-447Παγκόσμιες Κλιματoλογικές ΑλλαγέςΓ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-457Μαθηματικά Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης IΓ63ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-461Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας ΟπτικήςΒ77ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-461Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας ΟπτικήςΒ77ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-466Τεχνικές Φασματοσκοπίας LaserΓ65ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-467Ατομική, Μοριακή και Οπτική ΦυσικήΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-473Εργαστήριο Φυσικής Ημιαγωγικών ΔιατάξεωνΓ72ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-478Στοιχεία Επιστήμης ΥλικώνΓ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-491Διπλωματική ΕργασίαΓ128ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-501Κλασική Μηχανική ΙΙΒ65ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-503Προχωρημένη ΚβαντομηχανικήΒ66ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-505Στατιστική ΦυσικήΒ64ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-509Κλασική ΗλεκτροδυναμικήΒ66ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-511Μαθηματικές Μέθοδοι ΦυσικήςΒ65ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-523Κβαντικά Συστήματα Πολλών ΣωματιδίωνΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-528Τεχνητά Νευρωνικά ΔίκτυαΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-532Παραγωγή και Διάδοση ΑκτινοβολίαςΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-533Θεωρία ΒαρύτηταςΒ55ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-534Αστροφυσική Υψηλών ΕνεργειώνΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-536Αστρική Εξέλιξη και ΠυρηνοσύνθεσηΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-537Δυναμική ΑερίωνΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-547Εφαρμοσμένη ΓεωφυσικήΓ63ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-561Κβαντική Οπτική ΙΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-563Laser Υψηλής Ισχύος Στενών ΠαλμώνΒ53ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-566Θεμέλια της Σύγχρονης ΟπτικήςΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-567Προχωρημένη Ατομική και Μοριακή ΦυσικήΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-570Μέθοδοι Ανάλυσης Υλικών ΗλεκτρονικήςΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-571Αναλογικά ΗλεκτρονικάΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-572Φυσική Ημιαγωγικών ΔιατάξεωνΒ64ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-573Εργαστήριο Φυσικής ΗμιαγωγώνΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-575Φυσική διατάξεων δισδιάστατων ημιαγωγώνΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-604Κβαντική Θεωρία ΠεδίωνΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-606Προχωρημένη Κβαντική Θεωρία ΠεδίωνΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-631Αστροφυσική ΙΙΙΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-660Συμμετρίες και Θεωρία ΟµάδωνΒ53ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-661Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας Οπτικής ΙΙΒ56ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-664Τεχνικές Φασματοσκοπίας LaserΒ55ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-665Κβαντική Ηλεκτρονική Ι - Θεωρία και Τεχνολογία ΛέιζερΒ64ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-666Κβαντική Ηλεκτρονική ΙΙ – Μη Γραμμική ΟπτικήΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-669Προχωρημένοι Μέθοδοι Υπολογιστικής ΦυσικήςΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-675Ημιαγωγικές Οπτοηλεκτρονικές ΔιατάξειςΒ53ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-676Προχωρημένο Εργαστήριο ΗλεκτρονικήςΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-677Επιστήμη Λεπτών Υμενίων και Νανοδομών ΗλεκτρονικήςΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-696Σύγχρονα ερευνητικά θέματα και τεχνικέςΒ54ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-703Εφαρμοσμένη Κβαντική ΦυσικήΒ66ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-733Φυσική ΓαλαξιώνΒ52ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-772Μαγνητικά Υλικά και ΝανοηλεκτρονικήΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-793Πρακτική Άσκηση Διδακτικής Φυσικής IΓ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-800Κβαντική Οπτική και Κβαντική ΠληροφορίαΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-841Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης IΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-842Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης II - Μη Γραμμική ΔυναμικήΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-860Ειδικά Κεφάλαια Ατομικής Μοριακής ΦυσικήςΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-881Προχωρημένα Κεφάλαια Σύγχρονης Φυσικής ΙΙΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-963Ειδικά Θέματα ΦωτονικήςΒ33ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-964Ειδικά Θέματα Μικρο και Νανο ΗλεκτρονικήςΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-965Διδακτική Εργαστηρίων ΙΒ33ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-966Διδακτική Εργαστηρίων ΙΙΒ33ΜεταπτυχιακόΕαρινό

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301