Παπαμαστοράκης Ιωάννης

Ομότιμος Καθηγητής

Τηλέφωνο: 

+30-2810-394311

Fax: 

+30-2810-394301

Γραφείο: 

305 κτίριο Φυσικής

Ιστοσελίδα: 

-n/a-

Εκπαίδευση: 

O Ιωάννης Παπαμαστοράκης έλαβε το Διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) στην Παρατηρησιακή Αστροφυσική, από το Techniche Universitat Munchen (Γερμανία) το 1975. Το ακαδημαϊκό γενεαλογικό του δέντρο βρίσκεται εδώ.

Σταδιοδρομία: 

Ήλθε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ως επίκουρος καθηγητής το 1985. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε αναπληρωτή καθηγητή το 1990 και εξελέγη στην βαθμίδα του καθηγητή το 2005. Συνταξιοδοτήθηκε και εξελέγη ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Φυσικής το 2009.

Ενδιαφέροντα: 

Παρατηρησιακή Αστροφυσική και Αστρονομία.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301