Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Γενικά Μαθηματικά ΙΙ


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-112
ΤύποςΑ
ECTS7
Ώρες6
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΓ. Τσιρώνης
ΠρόγραμμαΔευτέρα, 9:00-11:00,Αμφιθέατρο Ξ/Π
Τετάρτη, 9:00-11:00, Αμφιθέατρο Ξ/Π
Πέμπτη, 11:00-13:00, Αμφιθέατρο Ξ/Π
Ιστοσελίδαhttp://ph112.edu.physics.uoc.gr/
Σκοπός ΜαθήματοςTο µάθηµα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει τα Γενικά Μαθηµατικά Ι. Παρουσιάζονται οι έννοιες του Διανυσµατικού χώρου, των διανυσµάτων, των διανυσµατικών πεδίων, των συναρτήσεων πολλών µεταβλητών και της πολλαπλής ολοκλήρωσης µε εφαρµογές στην Φυσική.
Διδακτέα ΎληΔιανυσµατικός Λογισµός:Ορισµός διανυσµάτων, διανυσµατικοί χώροι, εσωτερικό, εξωτερικό και µικτό γινόµενο. Ευθείες και επίπεδα στον τρισδιάστατο Ευκλείδειο χώρο. Διανυσµατικά πεδία.
Καµπύλες: Παραµετρική αναπαράσταση καµπυλών, στις δύο και στις τρεις διαστάσεις, ταχύτητα και επιτάχυνση, κινούµενο τρίεδρο, καµπυλότητα, στρέψη.
Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών: Ορισµός συναρτήσεων δύο και περισσοτέρων µεταβλητών, όρια, συνέχεια, ισοσταθµικές επιφάνειες. Μερικές παράγωγοι, διαφορικό, διαφορισιµότητα. Ανάπτυγµα Taylor ,ακρότατα, ακρότατα υπό δεσµούς. Αλλαγές συντεταγµένων, µετασχηµατισµοί µερικών παραγώγων , εφαρµογές στην Ειδική Θεωρία Σχετικότητας. Παραµετρική αναπαράσταση επιφανειών, καµπυλόγραµµες συντεταγµένες.
Πολλαπλή ολοκλήρωση: Διπλά ολοκληρώµατα, τριπλά ολοκληρώµατα, επικαµπύλια ολοκληρώµατα, επιφανειακά ολοκληρώµατα ,θεωρήµατα Green, Stokes ,Gauss.Εφαρµογές στην Φυσική.
Βιβλιογραφία«Απειροστικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός» τόµος ΙΙ, Finney, Weir, Giordano, ΠΕΚ
«Απειροστικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός» τόµος ΙΙ, Τοµ Άποστολ, εκδόσεις Ατλαντίς
«Ανώτερα Μαθηµατικά» Spiegel, εκδόσεις ΕΣΠΙ (Shaum)

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301