Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Γενική Φυσική IΙ


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Γενική Φυσική IΙ, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-102
ΤύποςΑ
ECTS7
Ώρες6
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΙ. Παπαδάκης
ΠρόγραμμαΔευτέρα, 11:00-13:00,Αμφιθέατρο Ξ/Π
Τετάρτη, 11:00-13:00, Αμφιθέατρο Ξ/Π
Πέμπτη, 09:00-11:00, Αίθουσα 3
Ιστοσελίδαhttp://ph102.edu.physics.uoc.gr
Σκοπός ΜαθήματοςΜάθηµα Γενικής Φυσικής Ηλεκτροµαγνητισµού και Οπτικής για πρωτοετείς φοιτητές. Εισάγονται µε απλό τρόπο οι θεµελιακοί νόµοι Gauss, Ampere-Maxwell και Faraday. Δίνεται έµφαση στην σωστή χρήση διανυσµατικών συναρτήσεων σε τρεις διαστάσεις, στην χρήση ολοκληρωµάτων µιας µεταβλητής για τον υπολογισµό πεδίου και δυναµικού κατανοµών φορτίου ή Μαγνητικού Πεδίου από κινούµενα φορτία η ρεύµατα σε αγωγούς απλής γεωµετρίας. Εξετάζονται συνοπτικά απλά κυκλώµατα συνεχούς ρεύµατος. Τα θέµατα οπτικής, που καλύπτουν τις απαραίτητες γνώσεις για το εργαστήριο Οπτικής, περιλαµβάνουν µία απλή περιγραφή της κυµατικής φύσης του φωτός καθώς και Γεωµετρική και Κυµατική Οπτική.
Διδακτέα ΎληΗλεκτρικό πεδίο και δυναµικό: Νόµος Coulomb, Ροή Ηλεκτρικού πεδίου και Νόµος Gauss, Κατανοµές Φορτίου, Δυναµικό, Αγωγοί σε Ηλεκτροστατική ισορροπία, Πυκνωτές, Ενέργεια αποθηκευµένη σε Ηλεκτρικό πεδίο
Ρεύµα, Αντίσταση και κυκλώµατα συνεχούς Κίνηση φορτίου σε αγωγούς. Απλό µοντέλο για την ηλεκτρική αντίσταση. Κανόνες Kirchoff. Φόρτιση πυκνωτή
Ιδιότητες µαγνητικού πεδίου και κίνηση φορτίου σ’ αυτό: Ιδιότητες του Μαγνητικού Πεδίου. Δύναµη Laplace.
Πηγές µαγνητικού πεδίου. Σχέση Biot-Savart. Νόµος του Ampere, ρεύµα µετατόπισης Επαγωγή Νόµος Faraday η έννοια της ΗΕΔ. Κινητική ΗΕΔ
Φύση του φωτός και ο δείκτης διάθλασης Διάθλαση, Διασπορά, Νόµος του Snell.
Γεωµετρική Οπτική Κάτοπτρα, Λεπτοί φακοί και εφαρµογές
Συµβολή και Περίθλαση Αρχή του Huygens, πείραµα διπλής σχισµής του Young, Στρεφόµενα ανύσµατα. Οπτικό φράγµα.
Βιβλιογραφία«Physics for Scientists & Engineers» – R. Serway (Τόµοι ΙΙ & ΙΙΙ) – Μετάφραση Λ. Ρεσβάνης
«Πανεπιστηµιακή Φυσική» - H. Young – Ηλεκτροµαγνητισµός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301