Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Εισαγωγή στις Ημιαγωγικές Διατάξεις


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Εισαγωγή στις Ημιαγωγικές Διατάξεις, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-273
ΤύποςΒ
ECTS6
Ώρες3
ΕξάμηνοΧειμερινό
Διδάσκων/-οντεςΑ. Γεωργακίλας
ΠρόγραμμαΠέμπτη, 09:00-11:00, Αμφιθέατρο Β
Παρασκευή, 09:00-11:00, Αμφιθέατρο Β.
Ιστοσελίδαhttp://ph273.edu.physics.uoc.gr/
Σκοπός ΜαθήματοςTο µάθηµα απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές. Γίνεται εισαγωγή των βασικών εννοιών της φυσικής στερεάς κατάστασης, των ιδιοτήτων των ηµιαγωγών και των τεχνικών ανάπτυξης και επεξεργασίας τους και εξηγείται πως υλοποιούνται και λειτουργούν οι βασικότερες µικροηλεκτρονικές και οπτοηλεκτρονικές ηµιαγωγικές διατάξεις (δίοδος, τρανζίστορ, δίοδος λέιζερ, LED, φωτοδίοδος), στις οποίες βασίζονται τα σύγχρονα συστήµατα επικοινωνιών και πληροφορικής.
Διδακτέα ΎληΕισαγωγή στους Ηµιαγωγούς: Είδη στερεών υλικών, χηµικοί δεσµοί και ηλεκτρικές ιδιότητες, οικογένειες ηµιαγωγών και πεδία εφαρµογών, ενεργειακές ζώνες και ενεργειακό χάσµα, οι φορείς ελεύθερα ηλεκτρόνια και οπές, οι προσµίξεις εµπλουτισµού δότες και αποδέκτες, αγωγιµότητα τύπου-n και τύπου-p.
Φυσική των φορέων: Κατανοµή Fermi-Dirac, στάθµη Fermi, ενεργές πυκνότητες καταστάσεων, κατανοµή και συγκεντρώσεις των φορέων σε ισορροπία, εξάρτηση από την θερµοκρασία, εξάρτηση από τις συγκεντρώσεις δοτών και αποδεκτών, ρεύµατα ολίσθησης και διάχυσης, γένεση-επανασύνδεση, απορρόφηση και εκποµπή φωτονίων.
Τεχνικές ανάπτυξης ηµιαγωγών και κατασκευής διατάξεων: Ανάπτυξη κρυστάλλων και επιταξιακή ανάπτυξη, µέθοδοι Czochralski για Si και GaAs, η επίταξη µε µοριακές δέσµες (ΜΒΕ), η επίταξη αερίου φάσης µεταλλοργανικών (MOVPE), διεργασίες κατασκευής διατάξεων, φωτολιθογραφία, είδη φωτορεζίστ, σχηµατισµός σχεδίων µετάλλων µε τις µεθόδους ανασηκώµατος και χάραξης.
Ηµιαγωγικές διατάξεις και ολοκληρωµένα κυκλώµατα: Διαγράµµατα ενεργειακών ζωνών στις διατάξεις, η επαφή pn, εσωτερικό ηλεκτρικό πεδίο, ανορθωτική συµπεριφορά, λειτουργία LED, φωτοδιόδου και φωτοβολταϊκής κυψελίδας, κατασκευή και λειτουργία διόδου λέιζερ, τα τρανζίστορ FET, κατασκευή και λειτουργία MESFET GaAs, θέµατα διαστάσεων, ταχύτητας και κατασκευής των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων.
Βιβλιογραφία«Οπτοηλεκτρονική», Jasprit Singh, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.ΤΖΙΟΛΑ Ε., 1998
«Αρχές Ηλεκτρονικών Υλικών και Διατάξεων», S. O. Kasap, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Παπασωτηρίου, 2004
«Electronic Materials Science: For Integrated Circuits in Si and GaAs», J.W. Mayer & S. S. Lau, Macmillan, NY, 1988
«Semiconductor Fundamentals», 2nd Edition, Modular Series on Solid State Devices, Volume I, R. F. Pierret, Addison Wesley, MA, 1988
«Solid State electronic Devices», B.G. Streetman and S. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall
«Σηµειώσεις», Α. Γεωργακίλας

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301