Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Κβαντική Θεωρία Πεδίων


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Κβαντική Θεωρία Πεδίων, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-604
ΤύποςΒ
ECTS5
Ώρες4
ΕξάμηνοΧειμερινό
Διδάσκων/-οντεςΘ. Τομαράς
ΠρόγραμμαΠαρασκευή, 11:00-14:00, Αίθουσα 1
Ιστοσελίδα
Σκοπός ΜαθήματοςTο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς και προχωρηµένους προπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος. Αποτελεί συνέχεια του µαθήµατος Φ-422 «Στοιχειώδη Σωµάτια και Δυνάµεις» του προπτυχιακού προγράµµατος και έχει στόχο την εξοικείωση της φοιτήτριας / φοιτητή στη χρήση των τεχνικών της Κβαντικής Θεωρίας Πεδίου για τον υπολογισµό προχωρηµένων διεργασιών και τη βαθύτερη κατανόηση της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών.
Διδακτέα ΎληΗ αρχή της ελάχιστης δράσης. Εξισώσεις Lagrange. Κβάντωση θεωριών µε πεπερασµένο πλήθος βαθµών ελευθερίας. Οι εικόνες Schroedinger και Heisenberg. Θεώρηµα Noether. Μετασχηµατισµοί Lorentz. Αλγεβρα Poincare. Αναπαραστάσεις.
Κβάντωση ελεύθερου πραγµατικού βαθµωτού πεδίου. Μιγαδικό βαθµωτό πεδίο. Διατηρούµενο φορτίο. Αντισωµάτια.
Το πεδίο Dirac. Κβάντωση. Αντισωµάτια. Μή σχετικιστικό όριο. g=2.
Η Gauge Principle. Θεωρία Maxwell. Τα φωτόνια. Spinor and scalar QED.
Θεωρία διαταρραχών. Κανόνες Feynman για συναρτήσεις Green και πλάτη σκέδασης. Ενεργός διατοµή σκέδασης και µέσος χρόνος ζωής ασταθούς σωµατιδίου. Παραδείγµατα: Scalar QED και θεωρία Yukawa.
Tree-level processes στην spinor και scalar QED καθώς και στη θεωρία Yukawa.
Κβαντικές διορθώσεις ανώτερης τάξης. Απειρισµοί. Επανακανονικοποίηση κβαντικής θεωρίας πεδίου. Παραδείγµατα. One-loop renormalization of QED. g-2 του ηλεκτρονίου. Εισαγωγή στα ολοκληρώµατα δρόµων. Επανακανονικοποίηση και συµµετρία. Ταυτότητες Ward- Takahashi.
Renormalization group. Οι εξισώσεις Callan-Symanzik. Running couplings. Beta and gamma functions in QED.
ΒιβλιογραφίαM. Peskin and D. Schroeder, “An Introduction to Quantum Field Theory”, Westview Press, 1995.
S. Weinberg, “The Quantum Theory of Fields”, Volume I, Cambridge University Press, 1995.
S. Coleman, “Aspects of Symmetry”, Cambridge University Press, 1988.
Zee, “Quantum Field Theory in a Νutshell”, Princeton University Press, 2003.
“Methods in Field Theory”, Les Houches Summer School, 1975.
C. Itzykson and B. Zuber, “Quantum Field Theory”, McGraw Hill, 1979.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301