Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισµού C++


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισµού C++, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-251
ΤύποςΓ
ECTS6
Ώρες4
ΕξάμηνοΧειμερινό
Διδάσκων/-οντεςΣ. Σταματιάδης
ΠρόγραμμαΠαρασκευή, 17:00-20:00, Αίθουσα Υπολογιστών 3
Ιστοσελίδαhttp://www.materials.uoc.gr/el/undergrad/courses/ETY215/
Σκοπός ΜαθήματοςΤο μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C++. Παρουσιάζονται τα στοιχεία της γλώσσας σύμφωνα με το ISO Standard του 1998 και οι σύγχρονες μέθοδοι προγραμματισμού με έμφαση σε ό,τι χρειάζεται για την ανάπτυξη επιστημονικών κωδίκων. Η διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπει μεν εμβάθυνση, είναι, όμως, επαρκής για την απόκτηση ενός καλού υποβάθρου για περαιτέρω ενασχόληση. Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές θετικών επιστημών με εισαγωγικές γνώσεις χρήσης και προγραμματισμού υπολογιστών αλλά και με διάθεση να μάθουν περισσότερα. Είναι απαραίτητο να έχουν επιτύχει σε μάθημα επιπέδου ΗΥ0 (ΕΤΥ113, Χρήση Υπολογιστών) και στο ΗΥ1 (ΕΤΥ114, Fortran).
Διδακτέα ΎληΕισαγωγή, τύποι και τελεστές της C++.
Συντακτικό της γλώσσας, δεσμευμένες λέξεις, κανόνες σχηματισμού ονομάτων. Θεμελειώδεις τύποι μεταβλητών: λογικός, χαρακτήρα, ακεραίων, πραγματικών, μιγαδικών αριθμών. "Τύπος" void. Αριθμήσεις. Τρόποι δήλωσης και εμβέλεια μεταβλητών και σταθερών ποσοτήτων. Σύνθετοι τύποι. Αριθμητικοί τελεστές, προτεραιότητες. Αναφορές και Δείκτες.
Εντολές ελέγχου, Βρόχοι.
Εντολή if, τελεστής (?:), εντολή switch, εντολή goto, συνάρτηση assert. Δομή while, do while, for. Εντολές continue, break.
Συναρτήσεις.
Ορισμός και κλήση συνάρτησης, συνάρτηση main. Overloading, συναρτήσεις template. Μαθηματικές συναρτήσεις της C++.
Standard Library.
Συλλογές (containers): vector, deque, list, set, multiset, map, multimap. Αλγόριθμοι, Function objects.
Προχωρημένα Θέματα.
Κλάσεις, στοιχεία προγραμματισμού object-based και object-oriented. Μεθοδολογία οργάνωσης προγραμμάτων. Διασύνδεση με βιβλιοθήκες συναρτήσεων σε FORTRAN και C.
ΒιβλιογραφίαΣημειώσεις διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301