Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Κβαντική Δομή της Ύλης


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Κβαντική Δομή της Ύλης, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-304
ΤύποςΒ
ECTS6
Ώρες6
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΣ. Τραχανάς, (Ασκήσεις: Ι. Καραδάμογλου)
ΠρόγραμμαΔευτέρα 13:00-16:00, Αίθουσα 3
Ιστοσελίδαhttp://ph304.edu.physics.uoc.gr/
Σκοπός ΜαθήματοςΤο µάθηµα απευθύνεται σε τριτοετείς φοιτητές και προϋποθέτει τη γνώση ενός εισαγωγικού µαθήµατος Κβαντοµηχανικής (Φ-303). Παρουσιάζει την πρακτική αλλά συγχρόνως λεπτοµερή εφαρµογή των θεµελιωδών αρχών της κβαντοµηχανικής στην περιγραφή των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης.
Διδακτέα ΎληΕισαγωγή στη Θεωρία διαταραχών και τη µέθοδο των µεταβολών: Θεωρία χρονοανεξάρτητων µη εκφυλισµένης στάθµης. Γενική λύση. Πρώτης και δεύτερης τάξεις διόρθωση στην ενέργεια. Πρώτης τάξη διόρθωση στη κυµµατοσυνάρτηση. Παράδειγµα διαταραχών στο απειρόβαθµο δυναµικό. Μέθοδος µεταβολών. Παραδείγµατα µε µία και δύο παραµέτρους ελαχιστοποίησης. Εφαρµογές.
Άτοµα: Η έννοια του ενεργού κεντρικού πεδίου. Άρση του υδρογονικού εκφυλισµού. Το περιοδικό σύστηµα των στοιχείων. Απλές εκτιµήσεις τάξεως µεγέθους. Προσεγγιστικός υπολογισµός της θεµελιώδους στάθµης στο άτοµο του Ηλίου. Το πραγµατικό άτοµο του Υδρογόνου. Λεπτή και υπέρλεπτη υφή. Οι καταστάσεις των πολυηλεκτρονικών ατόµων. Κανόνες του Hund.
Μόρια: Εισαγωγή στη θεωρεία του χηµικού δεσµού. Το πρόβληµα του διπλού πηγαδιού. Δοµή και ιδιότητες µερικών απλών µορίων (H2, O2, H2O, NH3). Λεπτοµερέστερη µελέτη του µορίου της Αµµωνίας. Το maser της Αµµωνίας. Υβριδισµένοι χηµικοί δεσµοί και ενώσεις του άνθρακα. Απεντοπισµένοι χηµικοί δεσµοί. Το πρόβληµα των πολλών πηγαδιών σε γραµµική ή κυκλική διάταξη. Συζευγµένοι και αρωµατικοί Υδρογονάνθρακες (Πολυακετυλένιο και βενζόλιο). Ένας ποσοτικός υπολογισµός από πρώτες αρχές: Το µοριακό ιόν υδρογόνου.
Στερεά: Το µονοδιάστατο στερεό στην προσέγγιση της ισχυρής δέσµευσης. Ενεργειακές ζώνες και το πρόβληµα της ηλεκτρικής αγωγιµότητας. Αγωγοί, ηµιαγωγοί, µονωτές. Ενέργεια Fermi και πυκνότητα καταστάσεων. Υπέρπυκνη ύλη και το όριο Chandrasekhar.
Ύλη και φως: Μία σύντοµη περιγραφή στον κανόνα του Fermi. Ηλεκτροδιπολικές και µαγνητοδιπολικές µεταβάσεις. Κανόνες επιλογής. Ενεργός διατοµή µίας διαδικασίας και µέση ελεύθερη διαδροµή του φωτός µέσα στην ύλη. Αυθόρµητη, και εξαναγκασµένη εκποµπή. Το φως laser τεσσάρων επιπέδων. Η διαδικασία ιονισµού. Η αλληλεπίδραση ακτίνων X µε την ύλη. Η διαδικασία σκέδασης κα ο νόµος του Rayleigh. Ατοµική πολωσιµότητα και δείκτης διάθλασης. Πολυφωτονικές διαδικασίες.
Βιβλιογραφία«Κβαντοµηχανική Ι» – Σ. Τραχανάς (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2007)
«Κβαντοµηχανική ΙΙ» – Σ. Τραχανάς (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2008)

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301