Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Αστρική Εξέλιξη και Πυρηνοσύνθεση


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Αστρική Εξέλιξη και Πυρηνοσύνθεση, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-536
ΤύποςΒ
ECTS5
Ώρες4
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΒ. Χαρμανδάρης
Πρόγραμμα
Ιστοσελίδα
Σκοπός ΜαθήματοςTο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και προπτυχιακούς µε το κατάλληλο υπόβαθρο. O βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας αστρικής εξέλιξης και σύνθεσης των στοιχείων στο εσωτερικό των αστέρων. Συνιστάται ως προηγούµενη γνώση η ύλη που καλύπτεται στα µαθήµατα Αστροφυσική Ι (Φ- 230) καθώς και γνώσεις Σύγχρονης Φυσικής (Φ-201) και Κβαντοµηχανικής (Φ-303)
Διδακτέα ΎληΕισαγωγή στην φυσική των αστέρων: Λαµπρότητα, Αστρικές θερµοκρασίες, Αστρική µάζα και ακτίνα, Διάγραµµα Hertzsprung-Russell, Aστρικοί Πληθυσµοί, Αστρική εξέλιξη, Σύνθεση πυρήνων. (1 εβδοµάδα)
Θερµοδυναµική κατάσταση στο εσωτερικό των αστέρων: Πίεση τελείου αερίου, Ηµιστατικές αλλαγές κατάστασης, Πραγµατικό ιονισµένο αέριο, Πολυτροπικές καµπύλες. (3 εβδοµάδες)
Διάδοση ενέργειας στο εσωτερικό αστέρων: Ενεργειακή ισορροπία, Μεταφορά ενέργειας µε ακτινοβολία, Αδιαφάνεια αστρικής ύλης, Αγωγιµότητα, Ρεύµατα Μεταφοράς – Αστάθεια, Εκποµπή νετρίνων. (3 εβδοµάδες)
Ταχύτητες θερµοπυρηνικών αντιδράσεων: Κινηµατική, Ενεργός διατοµή και ταχύτητα αντίδρασης, Παράγοντες διείσδυσης. (2 εβδοµάδες)
Κυριότερα θερµοπυρηνικά στάδια στην αστρική εξέλιξη: Αντίδραση pp, Αλυσίδες PPI, PPII, PPIII, Κύκλος CNO, Σύντηξη He. Προχωρηµένα στάδια σύντηξης, φωτο- αποδόµηση. (2 εβδοµάδες) Υπολογισµός της αστρικής δοµής: Οριακές συνθήκες, Μεταβολές σύστασης, Αριθµητικές µέθοδοι, Συστολή προς την Kύρια ακολουθία, Κύρια ακολουθία, Στάδια ερυθρού γίγαντα και οριζόντιου κλάδου, Περιστροφή, Απώλεια µάζας, Παλµικές κινήσεις. (2 εβδοµάδες)
Υπερκαινοφανείς και η δηµιουργία βαρέων στοιχείων (1 εβδοµάδα).
ΒιβλιογραφίαD.D. Clayton, “Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis”, The University of Chicago Press, (1983).
B. Carroll and D. Ostlie “An introduction to modern astrophysics”, Pearson Education (2006)
Ν.Σπύρου, “Αρχές Αστρικής Εξέληξης”, Εκδόσεις Γαρταγάνη, 3η έκδοση (2003)
V. Kourganoff, “Introduction to advanced Astrophysics”, D. Reidel Publs, (1980).
S. Chandrasekhar, “An Introduction to the Study of Stellar Structure”, Dover, (1967).

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301