Γεωργακίλας Αλέξανδρος

Καθηγητής

Τηλέφωνο: 

+30-2810-394104

Fax: 

+30-2810-394106

Γραφείο: 

103 κτίριο Φυσικής

Εκπαίδευση: 

Ο Αλέξανδρος Γεωργακίλας απέκτησε Πτυχίο Φυσικής το 1984 από το Πανεπιστήμιο Πατρών και Διδακτορικό δίπλωμα το 1990 από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διατριβή του αφορούσε την επιταξιακή ανάπτυξη των III-V ημιαγωγών πάνω σε υποστρώματα κρυσταλλικού πυριτίου και η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια μικροηλεκτρονικής της Thomson-CSF/LCR στο Παρίσι και του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης (EKEK)/ΙΗΔΛ στο Ηράκλειο.

Σταδιοδρομία: 

Από το 1984 μέχρι το 1995 ήταν βοηθός έρευνας ή ερευνητής με σύμβαση στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης. Το 1987 βρέθηκε στην Thomson-CSF, Paris, France και το 1991-1992 στο University of Maryland, College Park, USA. Τον Σεπτέμβριο 1995 διορίσθηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 2002 εξελίχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή και το 2010 στη βαθμίδα του Καθηγητή.

Ενδιαφέροντα: 

Επίταξη με Μοριακές Δέσμες (ΜΒΕ) νέων υλικών από ημιαγωγικές III-V ετεροδομές/νανοδομές, που είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών διατάξεων υψηλής ταχύτητας-συχνότητας.
Ανάπτυξη τεχνολογιών συνδυασμού III-V ημιαγωγών και Si για ολοκλήρωση ηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών διατάξεων, με μία σημαντική εφαρμογή τις οπτικές διασυνδέσεις κυκλωμάτων πυριτίου.
Μελέτη των δομικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των ημιαγωγικών III-V ετεροδομών και διεπιφανειών και της επίδρασης των ιδιοτήτων του υλικού στη λειτουργία των ημιαγωγικών διατάξεων.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301