Φλυτζάνης Νίκος

Ομότιμος Καθηγητής

Τηλέφωνο: 

+30-2810-394224

Fax: 

+30-2810-394301

Γραφείο: 

222 κτίριο Φυσικής

Ιστοσελίδα: 

-n/a-

Εκπαίδευση: 

O Νίκος Φλυτζάνης έλαβε το Διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) από το University of Virginia το 1972 στην θεωρητική φυσική Στερεάς Κατάστασης.

Σταδιοδρομία: 

Ήλθε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το 1982 ως έκτακτος καθηγητής και το 2001 έγινε αναπληρωτής καθηγητής. Προήχθει στη βαθμίδα του Καθηγητή το 2010 και συνταξιοδοτήθηκε το 2013. Εξελέγη ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Φυσικής το 2014.

Ενδιαφέροντα: 

Θεωρητική φυσική Στερεάς Κατάστασης, Μελέτη επαφών Josephson, Μη Γραμμικά Φαινόμενα.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301