Οικονόμου Ν. Ελευθέριος

Ομότιμος Καθηγητής

Τηλέφωνο: 

+30-2810-391560

Fax: 

+30-2810-391569

Γραφείο: 

ΙΤΕ (Step C, 1ος όροφος)

Εκπαίδευση: 

Ο Λευτέρης Οικονόμου έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο το 1963 και το Διδακτορικό του (Ph.D.) από το University of Chicago (ΗΠΑ) στην Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης το 1969. Το ακαδημαϊκό γενεαλογικό του δέντρο βρίσκεται εδώ.

Σταδιοδρομία: 

Διετέλεσε καθηγητής στο University of Virginia (1970-1981) και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1978-1981) πριν έλθει με μετάκληση ως καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1981. Διετέλεσε Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) από την ίδρυση του έως το 2004. Συνταξιοδοτήθηκε και εξελέγη ομότιμος καθηγητής του Τμηματος Φυσικής το 2007.

Ενδιαφέροντα: 

Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301