Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Στην παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζονται όλα τα μαθήματα του Τμήματος Φυσικής του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για τα οποία οι διδάσκοντες έχουν αναπτύξει ιστοσελίδα. Όλα είναι στην πλατφόρμα ECLASS του Τμήματος και απαιτείται η εγγραφή του φοιτητή (με τα στοιχεία του e-mail του στο Τμήμα Φυσικής) για να είναι δυνατή η πρόσφαση στο περιεχόμενό τους.

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023

University of Crete - Department of Physics  - Voutes University Campus - GR-70013 Heraklion, Greece
phone: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr