Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Printer-friendly versionPDF version

Στην παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζονται όλα τα μαθήματα του Τμήματος Φυσικής του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για τα οποία οι διδάσκοντες έχουν αναπτύξει ιστοσελίδα. Αρκετά από αυτά είναι στην πλατφόρμα του ECLASS και απαιτείται η εγγραφή του φοιτητή (με τα στοιχεία του e-mail του στο Τμήμα Φυσικής) για να είναι δυνατή η πρόσφαση στο περιεχόμενό τους.

Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

University of Crete - Department of Physics  - Voutes University Campus - GR-71003 Heraklion, Greece
phone: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr