Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Εκτυπώσιμη μορφήPDF version

Στην παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζονται όλα τα μαθήματα του Τμήματος Φυσικής του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για τα οποία οι διδάσκοντες έχουν αναπτύξει ιστοσελίδα. Αρκετά από αυτά είναι στην πλατφόρμα του ECLASS και απαιτείται η εγγραφή του φοιτητή (με τα στοιχεία του e-mail του στο Τμήμα Φυσικής) για να είναι δυνατή η πρόσφαση στο περιεχόμενό τους.

Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr