Νανοτεχνολογία στη μάχη για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα

Πρόσφατες μελέτες έχουν καταγράψει ότι ο ενήλικος πληθυσμός των ανεπτυγμένων χωρών και ιδιαίτερα εκείνος που διαμένει σε πόλεις, καταναλώνει το 90% του χρόνου του μέσα σε κλειστό / εσωτερικό χώρο όπου ζει, δουλεύει ή διασκεδάζει κι ότι ο αέρας που αναπνέει μέσα στους χώρους αυτούς δεν είναι τόσο καθαρός όσο μπορεί να πίστευε.

Με γνώμονα το πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων, κι έχοντας σαν κύριο στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Ομάδα Διαφανών Αγώγιμων Οξειδίων με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7/2007-2013) πραγματοποίησε με επιτυχία τη σύνθεση ενός καινοτόμου φωτοκαταλυτικού στερεού σε μορφή σκόνης, το οποίο ενεργοποιείται παρουσία ορατής ακτινοβολίας.

Η καινοτομία του φωτοκαταλυτικού αυτού υλικού έγκειται στο ότι συμβάλει στην αποδόμηση ρύπων εσωτερικών χώρων με την χρήση ορατής ακτινοβολίας σε αντιδιαστολή με υπάρχοντα προϊόντα στο εμπόριο που λειτουργούν με την χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας.

University of Crete - Department of Physics  - Voutes University Campus - GR-70013 Heraklion, Greece
phone: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr