Ανακοινώσεις - Θέσεις Εργασίας και Εκλογές

 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) νέα θέση στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP40520) με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών και Στοιχειώδη Σωμάτια, Βαρύτητα και Κοσμολογία".
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  1 Ιουλίου 2024.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394308, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Ημερομηνία ανάρτησης: 30 Απριλίου 2024
  Τελευταία ενημέρωση: 30 Απριλίου 2024
 • Μητρώο εκλεκτόρων Τμήματος Φυσικής (Αρχείο PDF)
  Ημερομηνία ανάρτησης: 11 Ιουνίου 2020
  Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιουνίου 2024

 


Παλαιές Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας & Αποτελέσματα [+/-]

 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από προαγωγή στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων στην βαθμίδα του Καθηγητή (ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP35840) με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών και Στοιχειώδη Σωμάτια, Βαρύτητα και Κοσμολογία".
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  13 Νοεμβρίου 2023.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394308, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Εκλέχθηκε ο κ. Βασίλης Νιάρχος
  Ημερομηνία ανάρτησης: 7 Σεπτεμβρίου 2023
  Τελευταία ενημέρωση: 24 Απριλίου 2024
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) νέα θέση στον Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP32870ή Επίκουρου Καθηγητή (ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP32874με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης".
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  29 Μαΐου 2023.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394308, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Εκλέχθηκε ο κ. Γεώργιος Σιβίλογλου
  Ημερομηνία ανάρτησης: 22 Μαρτίου 2023
  Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2024
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) νέα θέση στον Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP28863ή Επίκουρου Καθηγητή (ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP28867με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική συμπυκνωμένης ύλης και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης".
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  25 Οκτωβρίου 2022.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394308, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Εκλέχθηκε ο κ. Χριστόφορος Μουτάφης
  Ημερομηνία ανάρτησης: 22 Αυγούστου 2022
  Τελευταία ενημέρωση: 1 Απριλίου 2024
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1)  θέση θέση εντεταλμένου διδάσκοντα, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με καθεστώς πλήρους/μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 με δυνατότητα ανανέωσης, κατ ́ ανώτατο όριο, έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων, με αποδοχές οι οποίες ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/ τ. Α ́) για χρονικό διάστημα πέντε (5) ανθρωπομηνών με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση και Φυσική» για τη διδασκαλία του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Φ-253, "Εισαγωγή στην επιστήμη των δεδομένων και τη μηχανική μάθηση II". Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  26 Δεκεμβρίου 2023.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται εδώ. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394308, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Ημερομηνία ανάρτησης: 15 Δεκεμβρίου 2023
  Τελευταία ενημέρωση: 15 Δεκεμβρίου 2023
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόσκαλή την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαικό έτος 2023 - 2024Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27 Ιανουαρίου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται εδώ. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394308, e-mail: kandida@physics.uoc.gr). - Αποτελέσματα [Αρχείο PDF].
  Ημερομηνία ανάρτησης: 16 Ιανουαρίου 2024
  Τελευταία ενημέρωση: 9 Φεβρουαρίου 2024
 • Εκλογές Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος Φυσικής για την περίοδο 1/9/2023 έως 31/8/2025. Προκήρυξη [Αρχείο PDF] και όλα τα αρχεία εδώ.
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  26 Μαΐου 2023 και ώρα 14:30.
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Θέση Προέδρου - Α. Ζέζας & Θέση Αναπληρωτή Προέδρου - Α. Γεωργακίλας
  Ημερομηνία ανάρτησης: 15 Μαΐου 2023
  Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαΐου 2023
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής στην βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Αστροφυσική" (ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP30040
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  13 Δεκεμβρίου 2022.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394308, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 4 Απριλίου 2023 εκλέχθηκε ομόφωνα ως Καθηγήτρια η κ. Βασιλική Παυλίδου
  Ημερομηνία ανάρτησης: 12 Οκτωβρίου 2022
  Τελευταία ενημέρωση: 4 Απριλίου 2023
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής στην βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Αστροφυσική" (ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP30041
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  13 Δεκεμβρίου 2022.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394308, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 4 Απριλίου 2023 εκλέχθηκε ομόφωνα ως Καθηγητής ο κ. Κωνσταντίνος Τάσσης
  Ημερομηνία ανάρτησης: 12 Οκτωβρίου 2022
  Τελευταία ενημέρωση: 4 Απριλίου 2023
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2022 με γνωστικό αντικείμενο «Εκτίμηση Μαγνητικού Πεδίου του Γαλαξία Μεταξύ Μετρήσεων με Τεχνικές Αριθμητικής Φυσικής».
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  2 Δεκεμβρίου 2022.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν το αρχείο με τις σχετικές πληροφορίες αίτησης (PDF). Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394308, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Αποτέλεσμα: Στις 12 Δεκεμβρίου 2022 επιλέχθηκε ομόφωνα ο Δρ. Γεώργιος Παύλου
  Ημερομηνία ανάρτησης: 23 Νοεμβρίου 2022
  Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2022
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιλογή του Διευθυντή, του Αναπληρωτή Διευθυντή, και των τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής (Ε.Π.Ι.Θ.Υ.Φ.).
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  7 Δεκεμβρίου 2022.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 23 Νοεμβρίου 2022
  Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2022
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2022 με γνωστικό αντικείμενο «Εκτίμηση Μαγνητικού Πεδίου του Γαλαξία Μεταξύ Μετρήσεων με Τεχνικές Αριθμητικής Φυσικής».
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  2 Δεκεμβρίου 2022.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν το αρχείο με τις σχετικές πληροφορίες αίτησης (PDF). Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394308, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Αποτέλεσμα: Στις 12 Δεκεμβρίου 2022 επιλέχθηκε ομόφωνα ο Δρ. Γεώργιος Παύλου
  Ημερομηνία ανάρτησης: 23 Νοεμβρίου 2022
  Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2022
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης και Φωτονικά Υλικά" (ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26506
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  23 Μαΐου 2022.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394308, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 εκλέχθηκε ομόφωνα ως Αναπληρωτής Καθηγητής ο κ. Κωνσταντίνος Μακρής
  Ημερομηνία ανάρτησης: 24 Μαρτίου 2022
  Τελευταία ενημέρωση: 12 Σεπτεμβρίου 2022
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) νέα θέση στον Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Νανοφωτονική" (ΦΕΚ τεύχος Γ’ 1447/30.06.2021 Αριθμ. 5428, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: AΡΡ22770 για Αναπληρωτή Καθηγητή και AΡΡ22772 για Επίκουρο Καθηγητή) 
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου 2021.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394308, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 14 Ιουλίου 2022 εκλέχθηκε ομόφωνα ως Αναπληρωτής Καθηγητής ο κ. Βασίλης Αποστολόπουλος
  Ημερομηνία ανάρτησης: 21 Ιουλίου 2021
  Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιουλίου 2022
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) νέα θέση στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" (ΦΕΚ τεύχος Γ’ 1447/30.06.2021 Αριθμ. 5428, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: AΡΡ22779 για Αναπληρωτή Καθηγητή και  AΡΡ22781 για Επίκουρο Καθηγητή) 
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου 2021.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394308, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 7 Απριλίου 2022 εκλέχθηκε ομόφωνα ο κ. Αχιλλέας Πορφυριάδης
  Ημερομηνία ανάρτησης: 21 Ιουλίου 2021
  Τελευταία ενημέρωση: 7 Απριλίου 2022
 • Θέσεις προσωρινού διδάσκοντα ΠΔ/407 στο Τμήμα Φυσικής Το  Τμήμα Φυσικής έχει στη διάθεσή του δύο θέσεις προσωρινού διδάσκοντα ΠΔ/407 για το εαρινό εξάμηνο 2021-22 για τη διδασκαλία των μαθημάτων ΦΥΣ-112 "Γενικά Μαθηματικά ΙΙ" και  ΦΥΣ-208 "Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ - Οπτική". Προθεσμία υποβολής είναι η 2 Φεβ. 2022. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.
 • Το  Τμήμα Φυσικής έχει στη διάθεσή του μια θέση προσωρινού διδάσκοντα για το εαρινό εξάμηνο 2021-22 για τη διδασκαλία των μαθημάτων ΦΥΣ-207 "Εργαστήριο Ηλεκτρισμού" και ΦΥΣ-361 "Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική - Φωτονική". Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) νέα θέση στον Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης" (41/13-05-2020, Φ.Ε.Κ. 646/13-5-2020 τ. Γ’ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: AΡΡ16460
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 3 Αυγούστου 2020.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394308, e-mail: kandida@physics.uoc.gr). 
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 5 Νοεμβρίου 2021 εκλέχθηκε ομόφωνα ο κ. Σπύρος Σωτηριάδης
  Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Μαΐου 2020
  Τελευταία ενημέρωση: 5 Νοεμβρίου 2021
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) νέα θέση στον Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστική Νανοφυσική" (42/13-05-2020, Φ.Ε.Κ. 646/13-5-2020 τ. Γ’ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: AΡΡ16459
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 3 Αυγούστου 2020.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394003, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 8 Νοεμβρίου 2021 εκλέχθηκε ομόφωνα ο κ. Λιβέριος Λυμπεράκης
  Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Μαΐου 2020
  Τελευταία ενημέρωση: 8 Νοεμβρίου 2021
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες θέσεις ΔΕΠ
  Ημερομηνία ανάρτησης: 17 Οκτωβρίου 2019
  Τελευταία ενημέρωση: 17 Οκτωβρίου 2019
 • Εκλογές Προέδρου Τμήματος Φυσικής για την περίοδο 1/9/2021 - 31/8/2023 [Προκήρυξη: Αρχείο PDF]
  Υποψήφιοι: Θέση Προέδρου - Α. Γεωργακίλας & Θέση Αναπληρωτή Προέδρου - Α. Ζέζας [Αρχείο PDF]
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Θέση Προέδρου - Α. Γεωργακίλας & Θέση Αναπληρωτή Προέδρου - Α. Ζέζας
  Ημερομηνία ανάρτησης: 10 Μαίου 2021
  Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουνίου 2021
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Δ. 407/80 (Γενικά Μαθηματικά Ι, Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ)
 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΔ. 407/80 (Προχωρημένη Κβαντομηχνική/Φ-503)
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΔ. 407/80 (Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωμάτων/Φ-271, Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ – Ηλεκτρισμός/Φ-207)
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής στην βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρησιακή Αστροφυσική" (12.164/30-09-2019, Φ.Ε.Κ. 2326/13-12-2019 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΕΚΒ469Β7Γ-ΓΜ1, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: AΡΡ13925
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2020.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Επίσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394003, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Υποψήφιος: Α. Ζέζας.
  Εκλεκτορικό Σώμα: Ορίστηκε στη ΓΣ της 6 Απριλίου 2020 (Αρχείο PDF)
  Εισηγητική Επιτροπή: Ορίστηκε στις 15 Απριλίου 2020 (Ι. Παπαδάκης, Β. Χαρμανδάρης, Δ. Χατζηδημητρίου)
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 9 Ιουλίου 2020 εκλέχθηκε ομόφωνα ο κ. Ζέζας
  Ημερομηνία ανάρτησης: 19 Δεκεμβρίου 2019
  Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουλίου 2020
 • Μία θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα EPINEET
  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Μαρτίου 2020
  Ημερομηνία ανάρτησης: 6 Μαρτίου 2020
 • Εκλογές Προέδρου Τμήματος Φυσικής για την περίοδο 1/9/2019 - 31/8/2021 [Προκήρυξη: Αρχείο PDF, Αποτελέσματα: Αρχείο PDF]
  Υποψήφιοι: Θέση Προέδρου - Α. Γεωργακίλας & Θέση Αναπληρωτή Προέδρου - Ι. Παπαδάκης
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Εκλέχθηκαν οι κκ. Α. Γεωργακίλας & Ι. Παπαδάκης
  Ημερομηνία ανάρτησης: 01 Μαίου 2019
  Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαίου 2019
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) νέα θέση στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" (ΦΕΚ 211/02-03-2018 τ. Γ' σελ. 11384, ΑΔΑ: ΩΩΝΦ469Β7Γ-2ΞΠ, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 5254)
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 23 Μαΐου 2018.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Επίσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394003, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ο κ. Βασίλειος Νιάρχος εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 23 Μαρτίου 2018
  Τελευταία ενημέρωση: 11 Σεπτεμβρίου 2018
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του δύο (2) θέσεις από εξέλιξη στον Τομέα Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Αστροφυσική" (ΦΕΚ 1141/13-11-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ:67ΤΓ469Β7Γ-36Κ,  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP3632 και ΦΕΚ 1141/13-11-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ:ΩΩ7Φ469Β7Γ-Ξ∆Σ,  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP3633)
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιανουαρίου 2018.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Επίσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394003, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Ορισμός 11-μελούς Επιτροπής:  [Aρχείο θέσης  APP3632 και θέσης APP3633].
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 18 Απριλίου 2018 η κ. Βασιλική Παυλίδου και ο κ. Κωνσταντίνος Τάσσης εκλέχθηκαν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 1 Δεκεμβρίου 2017
  Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου 2018
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Aτομικής, Μοριακής Φυσικής στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ατομική Μοριακή και Οπτική Φυσική" (ΦΕΚ 306/30-03-2017 , τ. Γ' , ΑΔΑ: ΩΧΥΠ469Β7Γ-ΝΝΖ, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2585)
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2017.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Επίσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394003, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Ορισμός 11-μελούς Επιτροπής:  [Aρχείο PDF].
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 15 Ιανουαρίου 2018 ο κ. Ιωάννης Κομίνης εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 28 Ιουλίου 2017
  Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2018
 • Εκλογές Προέδρου Τμήματος Φυσικής για την περίοδο 1/12/2017 - 31/8/2019 [Ανακοίνωση: Αρχείο PDF, συνημμένο 1, συνημμένο 2, συννημένο 3]
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι από τις  22 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2017.
  Η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών είναι η Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017.
  Υποψήφιοι: Θέση Προέδρου - Ι. Παπαδάκης & Θέση Αναπληρωτή Προέδρου - Θ. Τομαράς
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Εκλέχθηκαν οι κκ. Ι. Παπαδάκης & Θ. Τομαράς 
  Ημερομηνία ανάρτησης: 22 Σεπτεμβρίου 2017
  Τελευταία ενημέρωση: 25 Οκτωβρίου 2017
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Φυσική Σύνθετων Ημιαγωγών και Ημιαγωγικών Διατάξεων" (αριθμός προκήρυξης 6936/11-07-2016, ΦΕΚ 942/04-10-2016, τ. Γ' , Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001646417)
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27 Δεκεμβρίου 2016.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Επίσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394003, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Υποψήφιος: Ε. Ηλιόπουλος
  Oρισμός Επταμελούς Επιτροπής: 9 Ιανουαρίου 2017 [Aρχείο PDF]
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 31 Μαΐου 2017 ο κ. Ηλιόπουλος εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Νοεμβρίου 2016
  Τελευταία ενημέρωση: 31 Μαΐου 2017
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) νέα θέση στον Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης και Φωτονικά Υλικά" (αριθμός προκήρυξης 8677/02-09-2016, ΦΕΚ 992/10-10-2016, τ. Γ' , Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001646617)
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27 Δεκεμβρίου 2016.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Επίσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394003, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Υποψήφιοι: Σ. Π. Αθανασόπουλος, Β. Π. Αποστολόπουλος, Χ.Σ. Γαρουφαλής, Γ. Σ. Καστρινάκης, Ε.Ν. Κουκαράς, Δ.Α. Λαμπάκης, Κ.Γ. Μακρής, Ι.Π. Ρουσοχατζάκης, Ι.Γ. Σακελλάρη, Λ.Π. Τζούνης, Κ.Λ. Τσακμακίδης, Ι.Κ. Χατζάκης, Α.Μ. Χριστοφή
  Ορισμός 11-μελούς Επιτροπής: 9 Ιανουαρίου 2017  [Aρχείο PDF].
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 23 Φεβρουαρίου 2017 ο κ. Κωνσταντίνος Γ. Μακρής εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Νοεμβρίου 2016
  Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2017
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων στην βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών και Κοσμολογία" (αριθμός προκήρυξης 13568/28-07-2014, ΦΕΚ 1370/13-10-2014, τ. Γ' , Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000274642)
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 24 Δεκεμβρίου 2014.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Επίσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394003, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Υποψήφιος: Ν. Τσάμης
  Ημερομηνία ανάρτησης: 2 Νοεμβρίου 2014
  Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής: 10 Ιουνίου 2016 [Aρχείο PDF]
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 ο κ. Ν. Τσάμης εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή.
  Τελευταία ενημέρωση: 26 Σεπτεμβρίου 2016
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής στην βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Ατομική, Μοριακή Φυσική" (αριθμός προκήρυξης 19025/19-12-2014, 369/24-04-2015 τ. Γ’, ΑΔΑ: 62Θ7469Β7Γ-ΦΣ8, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000577058)
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 20 Ιουλίου 2015.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Επίσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394003, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Υποψήφιος: Π. Ρακιτζής
  Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής: 27 Ιανουαρίου 2016 [Aρχείο PDF]
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 22 Απριλίου 2016 ο κ. Π. Ρακιτζής εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 19 Μαΐου 2015
  Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2016
 • Εκλογές Προέδρου Τμήματος Φυσικής για την περίοδο 1/11/2015 - 31/8/2017 [Αρχείο PDF]
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:30.
  Η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών είναι η Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015.
  Υποψήφιοι: Α. Γεωργακίλας, Ι. Παπαδάκης [Αρχεία PDF και PDF]
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Εκλέχθηκε ο Ι. Παπαδάκης [Αρχείο PDF]
  Ημερομηνία ανάρτησης: 5 Οκτωβρίου 2015
  Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2015
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρησιακή Αστροφυσική" (αριθμός προκήρυξης 16090/30-12-2013, ΦΕΚ 411/07-04-2011, τ. Γ' )
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιουλίου 2014.
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394003, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Υποψήφιος: Α. Ζέζας
  Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής: 24 Νοεμβρίου 2014 [Aρχείο PDF]
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 7 Οκτωβρίου 2015 ο κ. Α. Ζέζας εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 6 Μαΐου 2014
  Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2015
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής στην βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Φυσική Υλικών" (αριθμός προκήρυξης 1200/14-02-2013, ΦΕΚ 411/07-04-2011, τ. Γ' )
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιουλίου 2014.
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Καντιδάκη (τηλ. 2810-394003, e-mail: kandida@physics.uoc.gr).
  Υποψήφιος: Γ. Κυριακίδης
  Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής: 24 Νοεμβρίου 2014 [Aρχείο PDF]
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 4 Ιουνίου 2015 ο κ. Γ. Κυριακίδης εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 6 Μαΐου 2014
  Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουνίου 2015
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του δύο (2) θέσεις από εξέλιξη στον Τομέα Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής στην βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρησιακή Αστροφυσική" (αριθμός προκήρυξης 1559/14-02-2013, ΦΕΚ 502/15-05-2013, τ. Γ' καθώς και αριθμός προκήρυξης 1562/14-02-2013, ΦΕΚ 502/15-05-2013, τ. Γ').
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29 Ιουλίου 2013.
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ε. Παττακού (τηλ. 2810-394300, e-mail: pattakou@physics.uoc.gr).
  Υποψήφιος: Θέση με ΑΠ 1559: Ι. Παπαδάκης
  Υποψήφιος: Θέση με ΑΠ 1563: Β. Χαρμανδάρης
  Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής: 14 Οκτωβρίου 2013 Ι. Παπαδάκη [Aρχείο PDF] - Β. Χαρμανδάρη [Aρχείο PDF]
  Αποτέλεσμα Εκλογών: Στις 7 Απριλίου 2014 ο κ. Ι. Παπαδάκης εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή και ο κ. Β. Χαρμανδάρης εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 30 Μαΐου 2013
  Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2014
 • Εκλογές Προέδρου Τμήματος Φυσικής για την περίοδο 1/9/2013 - 31/8/2015 [Αρχείο PDF]
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 10 Ιουνίου 2013 και ώρα 12:00. [Αρχεία PDF και PDF]
  Η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών είναι η Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013.
  Εξελέγει ο κ. Ξενοφών Ζώτος. [Αρχείο PDF]
  Ημερομηνία ανάρτησης: 3 Ιουνίου 2013
  Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιουνίου 2013
 • Υπάρχει χρηματοδότηση για 3-ετή υποτροφία διδακτορικών σπουδών σε Ατομική Φυσική στο Τμήμα Φυσικής. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 6 Αυγούστου 2012
 • Mονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Κομίνη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα «Ατομική και Μοριακή Φυσικη» με γνωστικό αντικείμενο «Ατομική Μοριακή και Οπτική Φυσικη».
  Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής: 10 Ιουλίου 2012 [Aρχείο PDF]
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 8 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14:00 ο κ. Κομίνης εξελέγει ως μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 20 Ιουλίου 2012
  Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιανουαρίου 2013
 • Mονιμοποίηση του κ. Ανδρέα Ζέζα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα «Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής» με γνωστικό αντικείμενο «Παρατηρησιακή Αστροφυσική».
  Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής: 11 Ιουνίου 2012 [Aρχείο PDF] - Συνεδρίαση για ορισμό αξιολογητών: 28 Ιουνίου 2012
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 10 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 14:40 ο κ. Ζέζας εξελέγει ομόφωνα ως μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 18 Ιουνίου 2012
  Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2012
 • Mονιμοποίηση του κ. Ελευθέριου Ηλιόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα «Εφαρμοσμένης Φυσικής» με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Σύνθετων Ημιαγωγών και Ημιαγωγικών Διατάξεων».
  Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής: 11 Ιουνίου 2012 [Aρχείο PDF] - Συνεδρίαση για ορισμό αξιολογητών: 10 Ιουλίου 2012
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 19 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 17:00 ο κ. Ηλιόπουλος εξελέγει ομόφωνα ως μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 18 Ιουνίου 2012
  Τελευταία ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2012
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Ατομική Φυσική" (12432/6-12-2011 Φ.Ε.Κ. 307/19-3-2012, τ. Γ΄).
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 25 Ιουνίου 2012.
  Καλούνται οι ενδιαφερομένοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματέα του Τμήματος, κ. Αρμενάκη - Κουτεντάκη.
  Υποψήφιος: Θ. Τζούρος
  Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής: Ορισμός στις 10 Ιουλίου 2012 [Aρχείο PDF]
  Αποτέλεσμα Εκλογής: Στις 21 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18:00 ο κ. Τζούρος εξελέγει στη βαθμίδα του Καθηγητή.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 25 Απριλίου 2012
  Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2012
 • Υπάρχει άμεσα διαθέσιμη χρηματοδότηση για εκπόνιση διδακτορικής διατριβής και μία θέση για μεταδιδακτορική έρευνα σε θέματα μελέτης κβαντικών φαινομένων σε βιολογικά συστήματα στο Τμήμα Φυσικής. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 10 Οκτωβρίου 2012
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Eφαρμοσμένης Φυσικής στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Φυσική Πλάσματος Χαμηλών Θερμοκρασιών" (10828 /26-10-2011 Φ.Ε.Κ. 35/25-1-2012, τ. Γ΄).
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16 Απριλίου 2012.
  Καλούνται οι ενδιαφερομένοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματέα του Τμήματος, κ. Αρμενάκη - Κουτεντάκη.
  Υποψήφιοι: Δ. Καραμπουρνιώτης (K. Ξαπλαντέρης απέσυρε στις 19/6/2012)
  Εκλεκτορικό Σώμα: Ορισμός στις 14 Μαι. 2012 & Εισηγητική Επιτροπή στις 30 Μαι. 2012: [Aρχείο PDF]
  Αποτέλεσμα Εκλογής - 12 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 13:00: Άγονη
  Ημερομηνία ανάρτησης: 14 Φεβρουαρίου 2012
 • Υπάρχει χρηματοδότηση για τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές από την ομάδα Μίκρο καi Νάνο Ηλεκτρονικής του Τμήματος Φυσικής και του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 3 Αυγούστου 2012
 • Υπάρχει χρηματοδότηση για τριετείς διδακτορικές σπουδές πάνω στη μελέτη μαγνητικών πεδίων σε πίδακες Quasar, διαμέσου της πολωμένης οπτικής τους ακτινοβολίας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 20 Ιουλίου 2012
 • Ανακοινώνεται θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή για δύο έτη (με δυνατότητα παράτασης) πάνω στη μελέτη μαγνητικών πεδίων σε πίδακες Quasar, διαμέσου της πολωμένης οπτικής τους ακτινοβολίας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 20 Ιουλίου 2012
 • Θέσεις Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαικό έτος 2012-2013 [Aρχείο PDF]
  Ημερομηνία ανάρτησης: 20 Ιουνίου 2012
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματίων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" (Αριθμός Προκήρυξης: 2974/22-3-2010, ΦΕΚ 373/12-5-2010 τ. Γ ).
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2 Αυγούστου 2010.
  Καλούνται οι ενδιαφερομένοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματέα του Τμήματος, κ. Αρμενάκη - Κουτεντάκη.
  Υποψήφιοι: Κ. Δημόπουλος, Χ. Κοκορέλης, Κ. Σκορδής, Ν. Τούμπας (Α. Πέτκου απέσυρε στις 1/10/2011)
  Εκλεκτορικό Σώμα: Ορισμός στις 11 Οκτ. 2010 & Εισηγητική Επιτροπή στις 25 Οκτ. 2010: [Aρχείο PDF]
  Αποτέλεσμα Εκλογής - 12 Μαρτίου 2012 και ώρα 13:00: Ν. Τούμπας [12 ψήφους υπέρ, εκ των 14 παρόντων]
  Ημερομηνία ανάρτησης: 7 Ιουνίου 2010
 • Θέσεις Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαικό έτος 2011-2012 - [Aρχείο PDF]
  Ημερομηνία ανάρτησης: 12 Απριλίου 2011
  Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (2810-394308)
  Καταληκτική Ημερομηνία: 20 Μαΐου 2011
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) νέα θέση στον Τομέα Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Αστροφυσική" (ΦΕΚ 77/09-02-2010, τ. Γ').
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 23 Απριλίου 2010.
  Καλούνται οι ενδιαφερομένοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματέα του Τμήματος, κ. A. Αρμενάκη-Κουτεντάκη.
  Υποψήφιοι: C. Carvalho, Α. Αλεξάκης, Χ. Βοζίκης, Κ. Γλαμπεδάκης, Κ. Καλαποθαράκος, Δ. Σταματέλλος, Α. Σταυρίδης, Κ. Τάσσης (Σ. Καζαντζίδης: απέσυρε στις 2/2/2011 - Χ. Κούβαρης: απέσυρε στις 5/2/2011 - Β. Παυλίδου: απέσυρε στις 16/2/2011)
  Εκλεκτορικό Σώμα: Ορισμός στις 11 Οκτ. 2010 & Εισηγητική Επιτροπή στις 25 Οκτ. 2010: [Aρχείο PDF] - Εισηγητικό Σημείωμα: [Aρχείο PDF]
  Αποτέλεσμα Εκλογής - 14 Μαρ. 2011: Κ. Τάσσης [9 ψήφους υπέρ, εκ των 12 παρόντων]
  Ημερομηνία ανάρτησης: 26 Φεβρουαρίου 2010
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Ατομική, Μοριακή Φυσική" (Αριθμός Προκήρυξης: 2974/22-3-2010, ΦΕΚ 373/12-5-2010 τ. Γ ).
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2 Αυγούστου 2010.
  Καλούνται οι ενδιαφερομένοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματέα του Τμήματος, κ. Αρμενάκη - Κουτεντάκη.
  Υποψήφιοι: Π. Ρακιτζής
  Εκλεκτορικό Σώμα: Ορισμός στις 11 Οκτ. 2010 & Εισηγητική Επιτροπή στις 25 Οκτ. 2010: [Aρχείο PDF] - Κατάθεση εισήγησης στις 12/1/2011: [Aρχείο PDF]
  Αποτέλεσμα Εκλογής: - 21 Φεβ. 2011: Π. Ρακιτζής
  Ημερομηνία ανάρτησης: 7 Ιουνίου 2010
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) νέα θέση στον Τομέα Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Αστροφυσική" (ΦΕΚ 10/15-1-2010, τ. Γ').
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 26 Μαρτίου 2010.
  Καλούνται οι ενδιαφερομένοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματέα του Τμήματος, κ. A. Αρμενάκη-Κουτεντάκη.
  Υποψήφιοι: C. Carvalho, Α. Αλεξάκης, Χ. Βοζίκης, Κ. Γλαμπεδάκης, Β. Παυλίδου, Δ. Σταματέλλος, Α. Σταυρίδης, (Κ. Τάσσης - απέσυρε στις 7/9/2010)
  Εκλεκτορικό Σώμα: Ορισμός στις 19 Απρ. 2010 & Εισηγητική Επιτροπή στις 3 Μαϊου 2010: [Aρχείο PDF] - Εισηγητικό Σημείωμα: [Aρχείο PDF]
  Αποτέλεσμα Εκλογής - 22 Νοε. 2010: Β. Παυλίδου
  Ημερομηνία ανάρτησης: 26 Ιανουαρίου 2010
 • Θέσεις Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαικό έτος 2010-2011 - [PDF]
  Ημερομηνία ανάρτησης: 7 Μαΐου 2010
  Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (2810-394308)
  Καταληκτική Ημερομηνία: 5 Ιουνίου 2010
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Συμπυκνωμένης Ύλης στην βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική των Στερεών και Φυσική των Υλικών" (ΦΕΚ 790/24-9-2009, τ. Γ').
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2009.
  Καλούνται οι ενδιαφερομένοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματέα του Τμήματος, κ. Αρμενάκη - Κουτεντάκη.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 30 Οκτωβρίου 2009
 • Θέσεις Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαικό έτος 2009-2010 - [PDF]
  Ημερομηνία ανάρτησης: 12 Μαΐου 2009
  Καταληκτική Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2009
  Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (2810-394308)
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής σε Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης Χαμηλών Θερμοκρασιών. [PDF]
  Ημερομηνία ανάρτησης: 7 Ιανουαρίου 2009
  Καταληκτική Ημερομηνία: 31 Μαρτίου 2009
  Πληροφορίες: Αναπ. Καθηγητής Χ. Παναγόπουλος (chripan@iesl.forth.gr)
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στον τομέα της Μικροηλεκτρονικής [PDF]
  Ημερομηνία ανάρτησης: 28 Ιανουαρίου 2009
  Καταληκτική Ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου 2009
  Πληροφορίες: Αναπ. Καθηγητής Α. Γεωργακίλας (alexandr@physics.uoc.gr)
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρησιακή Αστροφυσική" (ΦΕΚ 797/29-8-2008, τ. Γ').
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 26 Νοεμβρίου 2008.
  Καλούνται οι ενδιαφερομένοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματέα του Τμήματος, κ. Αρμενάκη - Κουτεντάκη.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 1 Οκτωβρίου 2008
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση στον Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης" στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης" (ΦΕΚ 740/7-8-2008, τ. Γ').
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2008.
  Καλούνται οι ενδιαφερομένοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματέα του Τμήματος, κ. Αρμενάκη - Κουτεντάκη.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 8 Σεπτεμβρίου 2008
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση από εξέλιξη στον Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής στην βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Φυσική Σύνθετων Ημιαγωγών" (ΦΕΚ 673/22-7-2008, τ. Γ').
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2008.
  Καλούνται οι ενδιαφερομένοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματέα του Τμήματος, κ. Αρμενάκη - Κουτεντάκη.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 8 Σεπτεμβρίου 2008
 • Το Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Κρήτης αναμένει ότι θα έχει στην διάθεσή του κατά το ακαδ. έτος 2008 - 2009 ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κείμενο [PDF].
  Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Φυσικής τηλ. +30 2810 394308 και +30 2810 394004
  Προθεσμία Υποβολής δικαιολογητικών: 20 Ιουνίου 2008
 • Ημερομηνία ανάρτησης: 4 Ιουνίου 2008
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση στον Τομέα Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρησιακή Αστροφυσική".Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 19 Απριλίου 2008.
  Καλούνται οι ενδιαφερομένοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματέα του Τμήματος, κ. Αρμενάκη - Κουτεντάκη.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 15 Μαρτίου 2008
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση στον Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ατομική Μοριακή και Οπτική Φυσική".
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση στον Τομέα Συμπυκνωμένης Ύλης στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Φυσική Υλικών".
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση στον Τομέα Συμπυκνωμένης Ύλης στην βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης".
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση στον Τομέα Συμπυκνωμένης Ύλης στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική Ημιαγώγικών Διατάξεων".
 • Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 17 Μαρτίου 2008.
  Καλούνται οι ενδιαφερομένοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματέα του Τμήματος, κ. Αρμενάκη - Κουτεντάκη..
  Ημερομηνία ανάρτησης: 13 Φεβρουαρίου 2008
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων στην βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών ".
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 02 Ιανουαρίου 2008.
  Καλούνται οι ενδιαφερομένοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματέα του Τμήματος, κ. Αρμενάκη - Κουτεντάκη..
  Ημερομηνία ανάρτησης: 06 Νοεμβρίου 2007
 • Το Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Κρήτης αναμένει ότι θα έχει στην διάθεσή του κατά το ακαδ. έτος 2007 - 2008 ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κείμενο [PDF].
  Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Φυσικής τηλ. +30 2810 394308 και +30 2810 394004
  Προθεσμία Υποβολής δικαιολογητικών: 20 Ιουνίου 2007
 • Ημερομηνία ανάρτησης: 13 Ιουνίου 2007
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση στον Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Φυσική Σύνθετων Ημιαγωγών και Ημιαγωγικών Διατάξεων".
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16 Απριλίου 2007.
  Καλούνται οι ενδιαφερομένοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματέα του Τμήματος, κ. Αρμενάκη - Κουτεντάκη..
  Ημερομηνία ανάρτησης: 26 Φεβρουαρίου 2007
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στην διάθεση του μία (1) θέση στον Τομέα Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρισιακή Αστροφυσική".
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 12 Φεβρουαρίου 2007.
  Ημερομηνία ανάρτησης: 9 Ιανουαρίου 2007
 • Το Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Κρήτης αναμένει ότι θα έχει στην διάθεσή του κατά το ακαδ. έτος 2006-2007 ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κείμενο [PDF].
  Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Φυσικής τηλ. +30 2810 394308
  Προθεσμία Υποβολής δικαιολογητικών: 25 Μαίου 2006
 • Ημερομηνία ανάρτησης: 8 Μαίου 2006
 
 
 
 
 
 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr