Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

E-mail - Γενικά

Το προσωπικό και οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής δικαιούνται να έχουν μια προσωπική e-mail διεύθυνση στο domain physics.uoc.gr της μορφής username@physics.uoc.gr (για το προσωπικό και τους μετ/κούς φοιτητές) και username@edu.physics.uoc.gr (για τους προπτ/κούς φοιτητές του Τμήματος). Οι απαραίτητες ρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να μπορεί κανείς να συνδεθεί με τον e-mail λογαριασμό του, είναι οι ακόλουθες:

  • Incoming server: ο server για την εισερχόμενη αλληλογραφία, ο οποίος λειτουργεί με πρωτόκολλο IMAP. Το όνομα του server είναι "imap.physics.uoc.gr" και απαιτεί, "SSL" στο port 993 και authentication με E-mail/password
  • Outgoing server: ο server για την εξερχόμενη αλληλογραφία, ο οποίος λειτουργεί με πρωτόκολλο SMTP. Το όνομα του server είναι "mx.physics.uoc.gr" και απαιτεί, "SSL" στο port 465 και authentication με E-mail/password
Το προτεινόμενο λογισμικό για την σύνδεση στον e-mail server του Τμήματος, είναι το Mozilla Thunderbird. Είναι διαθέσιμο σχεδόν για κάθε πλατφόρμα, χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, πληροί τα σύγχρονα  πρότυπα και πρωτόκολλα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και διαθέτει ένα πλήρες σετ δυνατοτήτων.
Παράλληλα με αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς την υπηρεσία webmail προκειμένου να έχει πρόσβαση στην αλληλογραφία του μέσω ενός web browser. Επιπλέον, το webmail παρέχει, ανάμεσα στα άλλα, τη δυνατότητα στους χρήστες να ρυθμίσουν λειτουργίες όπως η προώθηση των email τους προς άλλη διεύθυνση (Forwarding), λίστες ανεπιθύμητης αληλογραφίας (SPAM και Junk emails) κ.α.

Ρυθμίσεις Τhunderbird

Η διαδικασία για να προστεθεί ένας νέος e-mail λογαριασμός στο Thunderbird, είναι η ακόλουθη:
  • Ανοίξτε το "Account Settings" (από το menu "Edit → Account Settings" ή "Tools → Account Settings") και απο το "Account Actions" επιλέξτε "Add mail account ..."
  • Στο παράθυρο που θα ανοίξει, εισάγετε τα στοιχεία σας (όνομα, email και password) και πατήστε "Continue"
  • Το Thunderbird, θα επιχειρήσει να βρει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τον server του physics.uoc.gr domain αυτόματα. Αν οι ρυθμίσεις που θα προκύψουν από αυτή τη διαδικασία δεν είναι σύνφωνες με αυτές που περιγράφονται στην αρχή αυτης της σελίδας, πατήστε στο "Manual config". εισάγετε τις σωστές ρυθμίσεις και πατήστε "Done". Μπορείτε αν θέλετε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας με το "Re-test". Προσοχή: φροντίστε τόσο για τον Incoming όσο και για τον Outgoing server, να δώσετε όλο το E-mail στα πεδία "Username". Επίσης, θυμίζουμε ότι οι προπτ/κοί φοιτητές του Τμήματος έχουν email διεύθυνση της μορφής phXXXX@edu.physics.uoc.gr, όπου XXXX ο Αριθμός Μητρώου τους.

Ρυθμίσεις Mac mail

Για τον e-mail client του Mac OS X πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

  • Πατήστε στο μενού Mail -> Add Account...
  • Στο παράθυρο που θα ανοίξει, επιλέξτε Add Other Mail Account... και μετα Continue
  • Εισάγετε το όνομά σας, την email διεύθυνση και password σας και πατήστε Create
  • Στο επόμενο παράθυρο, εισάγετε τα στοιχεία για τον Outgoing server
  • Τέλος, μέσα στο Advanced Settings, ελέγξτε ότι το SSL είναι ενεργοποιημένο τόσο για τον Incoming, όσο και για τον Outgoing server και ότι τα ports είναι τα σωστά

Ρυθμίσεις Gmail

Στην περίπτωση που θέλετε να διαβάζετε τα e-mail του τμήματος μέσα από το Gmail μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω οδηγό.

Ρυθμίσεις Forward

Στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε προώθηση των e-mail σας σε άλλο λογαριασμό (π.χ. στο gmail) μπορείτε να το ρυθμίσετε στο Webmail στο menu
Settings -> Forwarding

Ρυθμίσεις Υπογραφής (webmail)

Στην περίπτωση που θέλετε να ορίσετε signature ή να βάλετε όνομα αποστολέα στα e-mail που στέλνετε από το Webmail μπορείτε να το ρυθμίσετε στο menu
Settings -> Identities

University of Crete - Department of Physics  - Voutes University Campus - GR-70013 Heraklion, Greece
phone: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr