Μεταπτυχιακές Σπουδές

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Τμήμα Φυσικής προσφέρει δύο αυτοτελή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αυτά είναι το πρόγραμμα "Προχωρημένης Φυσικής" και το πρόγραμμα "Φωτονικής και Νανοηλεκτρονικής¨, τα οποία οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. - Masters). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διδακτορικών σπουδών και εκπόνησης διατριβής στις περισσότερες κατευθύνσεις της σύγχρονης φυσικής. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά είναι διαθέσιμες στην ιστόσελίδα:

Το Τμήμα Φυσικής συμμετέχει επίσης στο διατμηματικό Πρόγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, "Εγκέφαλος και Νους", το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. - Masters).

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - GR-70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301