Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Φυσικής προσφέρει δύο αυτοτελή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το πρόγραμμα "Προχωρημένης Φυσικής" και το πρόγραμμα "Φωτονικής και Νανοηλεκτρονικής", τα οποία οδηγούν σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ. - Masters). Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά είναι διαθέσιμες στην ιστόσελίδα:

καθώς και στις παρουσίασεις του 2022:
ΠΜΣ "ΦΩ.ΝΗ." [αρχείο PDF και VIDEO]
ΠΜΣ "Προχωρημένη Φυσική" [αρχείο PDF]

Το Τμήμα Φυσικής συμμετέχει επίσης στο διατμηματικό Π.Μ.Σ. "Εγκέφαλος και Νους", το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ. - Masters).

Επιπλέον, το Τμήμα προσφέρει διδακτορικές σπουδές σε όλους τους τομείς της σύχρονης φυσικής. Ο κανονισμός τόσο των μεταπτυχιακών όσο και των διδακτορικών σπουδών είναι διαθέσιμος εδώ.

Πληροφορίες για Συστατικές Επιστολές

Συχνά είναι αναγκαίο να ζητηθεί συστατική επιστολή από καθηγητές του Τμήματος  με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για αιτήσεις των φοιτητών σε μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης κλπ. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία και να μπορέσουν οι καθηγητές σας να σάς βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρακαλείστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται εδώ

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr