Ακαδημαϊκή Αριστεία

Επιστημονική Αναγνώριση
Η ακαδημαϊκή αριστεία του Τμήματος Φυσικής έχει αναγνωριστεί από διεθνείς επιστημονικές εταιρείες και οργανισμούς. Ανάμεσα στα μέλη μας συγκαταλέγονται τρεις Fellows της American Physical Society (E.N. Οικονόμου 1994, Π. Λαμπρόπουλος 1982, Θ. Τζούρος 2006), ένας Fellow της European Physical Society (Π. Λαμπρόπουλος 2004),  δύο Fellows της Optica (Optical Society of America) (Κ. Φωτάκης 2005, Κ. Μακρής 2023), ένας Fellow της Royal Astronomical Society & του Australian Institute of Physics (Η. Βαρδαβάς 1977 & 1987), μία βραβευμένη με το «Βραβείου L'Oreal-UNESCO για τις γυναίκες στην επιστήμη» (Β. Παυλίδου 2014), ένας βραβευμένος με το «Prime d'Excellence Scientifique" από τον CNRS / Γαλλία (H. Κυρίτσης), ένας βραβευμένος με το Descartes Prize της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (E.N. Οικονόμου 2005), ένας βραβευμένος με τον «Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα» από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας (E.N. Οικονόμου 2013). Επίσης έχουνε λάβει τον τίτλου του επίτιμου διδάκτορα ο Ε.Ν. Οικονόμου από το Ecole Polytechnique de Grenoble, Γαλλία (1994) και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2004),  ο Κ. Φωτάκης από το Université de la Méditerranée, Γαλλία (2010), ενώ ο κ. Ε. Φλωράτος, καθηγητής κατα την περίοδο 1983-2000, εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 2022.

Δημοσιευμένο Έργο
Η υψηλής ποιότητας έρευνα που διεξάγεται στο τμήμα αντανακλάται στα στατιστικά στοιχεία των δημοσιεύσεών μας, τόσο όσον αφορά τα επιστημονικά περιοδικά όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματά μας, όσο και τον όγκο και την αναγνώριση του δημοσιευμένου έργου. Τα τελευταία 18 χρόνια, από το 2005 έως και το 2023, τα μέλη του Τμήματός μας δημοσιεύουν τακτικά σε περιοδικά με υψηλό impact factor, συμπεριλαμβανομένων 56 άρθρων στο Physical Review Letters, 28 στο Nature και 4 στο Science. Επιπλέον, κάθε μέλος ΔΕΠ κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει δημοσιεύσει κατά μέσο όρο ~130 εργασίες σε περιοδικά με κριτές, τα οποία έλαβαν ~5400 αναφορές και έχουν μέσο h-index 34 (πηγή Clarivate/WebofScience). Συγκεκριμένα, το ημερολογιακό έτος 2023 τα 19 μέλη ΔΕΠ και 7 ομότιμοι καθηγητές του Τμήματος δημοσίευσαν 76 εργασίες σε περιοδικά με κριτές (~3 ανά μέλος) και το συνολικό έργο τους έλαβε ~ 7800 αναφορές (~ 300 ανά άτομο).

Χρηματοδότηση Έρευνας
Η ερευνητική αριστεία του Τμήματος αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται από χρηματοδοτικούς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Από το 2004 μέχρι το τέλος του 2023 τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν εξασφαλίσει σχεδόν 63 εκατομμύρια ευρώ (~ 3MEuros ετησίως), το 83% των οποίων προέρχεται από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα ιστόγραμμα με τη χρηματοδότηση ανά έτος βρίσκεται εδώ. Αυτές περιλαμβάνουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές επιχορηγήσεις όπως: 

European Research Council Grants

  • 2022 ERC Consolidator Grant (Beyond_Anderson), καθ. K. Μακρής (1.5 MEuros)
  • 2020 ERC Starting Grant (YbFUN), καθ. Δ. Αντύπας (1.5 MEuros)
  • 2018 ERC Consolidator Grant (PASIPHAE), καθ. K. Τάσσης (1.9 MEuros)
  • 2016 ERC Advanced Grant (SM-GRAV), καθ. Η. Κυρίτσης  (1.6 MEuros)
  • 2015 ERC Proof of Concept Grant (CHIRALSENSE), καθ Π. Ρακιτζής (0.15 MEuros)
  • 2014 ERC Consolidator Grant (A-BINGOS), καθ. Α. Ζέζας (1.3 MEuros)
  • 2012 ERC Proof of Concept Grant (BIOCARDE), καθ Π. Ρακιτζής (0.15 MEuros) 
  • 2008 ERC Starting Grant (TRICEPS), καθ Π. Ρακιτζής (0.9 MEuros)
1 Marie Curie Excellence Grant
  • 2006 καθ. Χ. Παναγόπουλος (1.4 MEuros)

Ακαδημαϊκή Διοίκηση
Επτά από τα σημερινά και παρελθόντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης ως Διευθυντές Ερευνητικών Ιδρυμάτων. Ειδικότερα οι: Σ. Αναστασιάδης (μέλος ΔΕΠ 1993-2005, Διευθυντής του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ :2013-2023), Π. Λαμπρόπουλος (Διευθυντής του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ :1983-1996), E.N. Οικονόμου (Πρόεδρος ΙΤΕ :1983-2004), Κ. Τσίγκανος (μέλος ΔΕΠ 1985-2001, Πρόεδρος του ΕΑΑ: 2011-2016), Ε. Φλωράτος (μέλος ΔΕΠ 1983-2000, Διευθυντής του ΙΠΦ/ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος": 1995-2003 και Πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος":2003-2005), Κ. Φωτάκης (Διευθυντής του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ:1997-2013 & Πρόεδρος του ΙΤΕ :2011-2016),    Β. Χαρμανδάρης (Διευθυντής του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ :2013-2018 & Διευθυντής του ΙΑ/ΙΤΕ : 2019-σήμερα) 

Διδασκαλία & Συγγράμματα
Το Τμήμα Φυσικής και οι διδάσκοντές του επενδύουν επίσης στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ποιοτικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Χρησιμοποιούνται καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, όπως η διαδραστική συμμετοχή των φοιτητών στο αμφιθέατρο, καθώς και η διδασκαλία μέσω διαδικτύου (πχ χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Mathesis). Δύο μέλη του Τμήματος έχουν λάβει το "Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας Β. Ξανθόπουλου, Σ. Πνευματικού" από το ΙΤΕ (Π. Λαμπρόπουλος 2003, Σ. Τραχανάς 2012), ενώ τρία μέλη έχουν λάβει το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας "Στέλιου Πηχωρίδη" (Ε.Ν. Οικονόμου 1999, Θ. Τομαράς 2017, Ν. Κυλάφης 2019). Επιπλέον, έχουν συγγράψει βιβλία φυσικής στα ελληνικά, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλά Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οκτώ από αυτά τα βιβλία έχουν επίσης επιλεγεί και δημοσιευθεί από διεθνείς εκδοτικούς οίκους στα αγγλικά. Συγκεκριμένα τα: 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr