Φυσική στην Κρήτη

Εκτυπώσιμη μορφήPDF version

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς του φοιτητές το 1978 και τα πρώτα μόνιμα μέλη ΔΕΠ το 1980. Σήμερα, Σεπτεμβριος του 2018, αριθμεί 20 μέλη ΔΕΠ και περίπου 25 ερευνητές. Το 1995 το Τμήμα μεταφέρθηκε από προσωρινά κτίρια στην περιοχή της Κνωσού, στην πανεπιστημιούπολη της περιοχής των Βουτών που βρίσκεται σχεδόν 8 χλμ νοτιοδυτικά από την πόλη του Ηρακλείου.

Το Τμήμα Φυσικής μετά από σταθερή και συνεπή πορεία περίπου τριάντα ετών από την ίδρυση του έχει καταξιωθεί διεθνώς ως ο κορυφαίος χώρος παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης της επιστήμης της Φυσικής στην Ελλάδα. Το Τμήμα παρακολουθεί συστηματικά τις διεθνείς εξελίξεις έρευνας, τόσο στην σύγχρονη Φυσική όσο και σε συναφείς εφαρμοσμένες και τεχνολογικές κατευθύνσεις. Επιπλέον, διαπιστώνει τις νέες τάσεις που αναπτύσσονται διεθνώς στην έρευνα, στην εκπαίδευση, και στην αγορά εργασίας, και προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα σπουδών, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία σε αυτές.

Το πρόγραμμα σπουδών, προσφέρει αρκετά ευρείες επιλογές στη χάραξη της μελλοντικής επαγγελματικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε φοιτητή. Έτσι, πέρα από τις προφανείς παραδοσιακές κατευθύνσεις διδασκαλίας στη μέση εκπαίδευση και της ερευνητικής σταδιοδρομίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα που θα τον οδηγήσει, πολλές φορές έπειτα από κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές, σε σύγχρονες, ταχύτατα εξελισσόμενες τεχνολογικές περιοχές, όπως: Mικροηλεκτρονική, Φωτονική, Λέιζερ, Eπιστήμη των υλικών, Iατρική τεχνολογία, Αστροφυσική, Διαστημική Φυσική, Περιβαλλοντικές μελέτες, Ήπιες μορφές ενέργειας, Tηλεπικοινωνίες, Yπολογιστική Eπιστήμες και προσομοιώσεις φυσικών συστημάτων.

Η δομή του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής επίσης εφοδιάζει τον φοιτητή με γενικής φύσεως δεξιότητες όπως:

  • ικανότητα χρήσης προχωρημένων μαθηματικών εργαλείων
  • ικανότητα αναγνώρισης των βασικών παραγόντων που καθορίζουν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα
  • ικανότητα ποσοτικής διατύπωσης των σχέσεων μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος, καθώς και ανάληψης πρωτοβουλιών
  • εμπειρία στη χρήση της βιβλιογραφίας
  • εμπειρία στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • γνώση της αγγλικής γλώσσας κατ' ελάχιστο
Η επιτυχημένη επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικής διαφαίνεται και από τα στοιχεία τα οποία οι ίδιοι παρουσιάζουν στην ιστοσελίδα των αποφοίτων: http://alumni.physics.uoc.gr.

Μια σύντομη περιγραφή της δομής και της ιστορίας του Τμήματος είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο αρχείο PDF.

Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Φυσικής

Το 2008 το Τμήμα Φυσικής αξιολογήθηκε από εξωτερική επιτροπή ειδικών, στα πλαίσια της διαδικασίας που οργάνωσε η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Η περιγραφή του έργου του Τμήματος, όπως αποτυπώθηκε εκείνη τη χρονική στιγμή, καθώς και η έκθεση αξιολόγησης, είναι διαθέσιμα εδώ.

Πιστοποίηση Προγραμματος Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φυσικής

Τον Απρίλιο του 2019 το Τμήμα Φυσικής υπέβαλε στη ΜΟΔΙΠ του Παν. Κρήτης το φάκελο για την πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του (ΠΠΣ). Τα αρχεία επικαιροποιήθηκαν, ύστερα από σχόλια της ΑΔΙΠ το Σεπτέμβριο 2019 και  είναι τα ακόλουθα:

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301