Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24, το Τμήμα Φυσικής αποτελείται από 19 μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων είναι 9 Καθηγητές, 6 Αναπληρωτές Καθηγητές, και 4 Επίκουροι Καθηγητές, καθώς και από 2 Επίτιμους και 11 Ομότιμους Καθηγητές.

[1]: Ομότιμος Καθηγητής (10 μέλη)
[2]: Μέλος ΔΕΠ σε σύνταξη με γραφείo στο κτίριο Φυσικής (5 μέλη)

Η υψηλή ποιότητα της έρευνας που επιτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι αναγνωρισμένη διεθνώς. Είναι επίσης εμφανής και από τα ακόλουθα ιστογράμματα, τα οποία παρουσιάζουν τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, τις αναφορές σε αυτές αλλά και τον δείκτη "h", των 17 μελών ΔΕΠ του Τμήματος καθώς και των 7 Ομότιμων Καθηγητών, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα και τη διδασκαλία. Τα ιστογράμματα δημιουργήθηκαν στις 24 Απριλίου 2022. (Πιέστε στην αντίστοιχη εικόνα για μεγαλύτερη ανάλυση). Με βάση τα δεδομένα αυτά, ο "μέσος" καθηγητής του Τμήματος Φυσικής κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα καριέρας του έχει δημοσιεύσει ~130 εργασίες σε ερευνητικά περιοδικά με κριτές, οι οποίες έχουν λάβει ~5200 αναφορές και ο μέσος δείκτης "h" του Τμήματος είναι 34.

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές Αναφορές σε περιοδικά με κριτές h-index

Επιπλέον, μπορείτε να δείτε τα προφίλ και έργο όλων των μελών του Τμήματος Φυσικής όπως υπολογίζεται και επικαιροποιείται αυτόματα από το Google Scholar, ταξινομημένα με φθίνοντα αριθμό αναφορών, πιέζοντας την εικόνα .


Παλαιά Μέλη ΔΕΠ

Στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετείχαν ως μέλη ΔΕΠ στο παρελθόν και οι ακόλουθοι 28 καθηγητές, 10 εκ των οποίων έχουν δυστυχώς αποβιώσει. Οι καθηγητές αυτοί συνεισέφεραν στo να καταξιωθεί το Τμήμα Φυσικής στη θέση την οποία βρίσκεται σήμερα. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα ονόματα τους, η περίοδος που εργάσθηκαν στο Τμήμα, καθώς και η τωρινή τους θέση, εφόσον αυτή είναι γνωστή.

 
Όνομα Περίοδος Τελευταία γνωστή Θέση
Αναστασιάδης Σπύρος 1993-2005 Καθηγητής - Τμήμα Χημείας, Παν. Κρήτης
Βαρμάζης Κώστας 1983-1984 Απεβίωσε στις 2 Ιουνίου 2016 ενώ διατελούσε Senior fellow - Tyco Electronics, ΗΠΑ
Βεντούρα Ιωσήφ 1983-2006 Απεβίωσε στις 5 Οκτωβρίου 2020 όντας Ομότιμος Καθηγητής
Γεώργας Αναστάσιος 1985-1992 Απεβίωσε στις 6 Μαρτίου 2018 ενώ διατελούσε Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών
Γραμματικάκης Γεώργιος 1982-2023 Απεβίωσε στις 25 Οκτωβρίου 2023 ενώ διατελούσε Ομότιμος Καθηγητής
Ευθυμιόπουλος Θωμάς 1982-2003 Απεβίωσε στις 7 Φεβρουαρίου 2022 ενώ διατελούσε Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών
Ζδέτσης Αριστείδης 1985-1989 Ομότιμος Καθηγητής - Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών
Ζευγώλης Δημήτριος 1984-1987 Ομότιμος Καθηγητής - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Καπετανάκος Χρήστος 1994-1996 Ιδιωτικός Τομέας, ΗΠΑ
Kαραμπουρνιώτης Δημήτρης 1985-2013 Αναπληρωτής Καθηγητής (σε σύνταξη) - Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Κελίρης Παντελής 1989-2009 Καθηγητής - Τμήμα Μηχ. Μηχανικών & Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών, Τεχνολογικό Παν. Κύπρου
Νικολαΐδης Κλεάνθης 1985-1987 Ομότιμος Ερευνητής - Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ξανθόπουλος Βασίλης 1982-1990 Απεβίωσε εν υπηρεσία στις 27 Νοεμβρίου 1990
Παναγόπουλος Χρήστος 2007-2015 Research Professor - Nanyang Technological University, Σιγκαπούρη
Πέτκου Αναστάσιος 2004-2012 Καθηγητής - Τμήμα Φυσικής, Παν. Θεσσαλονίκης
Περάκης Ηλίας 2000-2019 Καθηγητής - Dept. of Physics, University of Alabama - Birmingham (ΗΠΑ)
Πλουμπίδης Δημήτρης 1983-198? Καθηγητής (σε σύνταξη) - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παν. Κρήτης
Ραγιαδάκος Χρήστος 1985-1995 Πάρεδρος - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Στάσσης Κωνσταντίνος 1986-1987 Απεβίωσε στις 14 Απριλίου 2023, ενώ διατελούσε καθηγητής σε σύνταξη - Iowa State University, ΗΠΑ
Τζανετάκης Παναγιώτης 1985-2014 Απεβίωσε στις 3 Απριλίου 2024, ενώ διατελούσε Ομότιμος Καθηγητής
Τομαράς Θεόδωρος 1989-2021 Απεβίωσε στις 31 Ιουλίου 2021, ενώ διατελούσε Ομότιμος Καθηγητής
Τσίγκανος Κανάρης 1985-2001 Ομότιμος Καθηγητής - Τμήμα Φυσικής, Παν. Αθηνών
Φλωράτος Εμμανουήλ 1983-2000 Ομότιμος Καθηγητής - Τμήμα Φυσικής, Παν. Αθηνών & Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
Χαλκιάς Γεώργιος 1989-1996 Απεβίωσε εν υπηρεσία 2007 (Ερευνητής - Δημόκριτος)
Χατζηδημητρίου Δέσποινα 1993-2009 Καθηγήτρια - Τμήμα Φυσικής, Παν. Αθηνών
Χατζόπουλος Ζαχαρίας 1981-2019 Αναπληρωτής Καθηγητής (σε σύνταξη) - Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Χρήστου Αριστοτέλης 1985-1996 Καθηγητής - Univ. of Maryland College Park, ΗΠΑ
Ψαλτάκης Γρηγόριος 1989-2023 Αναπληρωτής Καθηγητής (σε σύνταξη) - Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης

 

 
 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr