Υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη σε υπολογιστικά ή δικτυακά θέματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το it-support@physics.uoc.gr

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr