Τοπικοί φάκελοι

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες είναι επιθυμητό κάποια emails να μην βρίσκονται αποθηκευμένα στον κεντρικό email server του Τμήματος, αλλά τοπικά στον υπολογιστή μας. Μπορεί να πρόκειται για παλιά προσωπικά emails που απλά θέλουμε να κρατήσουν κάπου αρχειοθετημένα και δεν θέλουμε να διαγράψουμε, ή γιατί ο αριθμός των emails που έχουμε στον server είναι πάρα πολύ μεγάλος και έχουμε υπερβεί το όριο χρήσης που επιβάλλεται από σύστημα διαχείρισης των emails. Για αυτούς και ίσως άλλους λόγους, μια λύση είναι η δημιουργία φακέλων μέσω του email client που χρησιμοποιούμε, όχι πάνω στον server, αλλά τοπικά, στον υπολογιστή που χρησιμοποιούμε. Σχεδόν όλοι οι σύγχρονοι email clients παρέχουν αυτή τη δυνατότητα κάτω από την επιλογή "Local Folders"  ή "On My Mac" κ.λπ.
Η διαδικασία για την μεταφορά e-mails ή φακέλων από τον server στον τοπικό δίσκο του υπολογιστή που χρησιμοποιούμε είναι απλή και συνοψίζεται στα ακόλουθα βήματα:

  • Για την μεταφορά μεμονωμένων e-mails, μπορείτε να φτιάξετε ένα καινούριο φάκελο κάτω από το "Local Folders":

 

Επιλέγουμε τα μηνύματα που θέλουμε να μεταφέρουμε, και με drag n' drop τα μεταφέρουμε στον φάκελο που δημιουργήσαμε κάτω από τους τοπικούς φακέλους ("Local Folders"), είτε με χρηση του σχετικού menu:
  • Για την μεταφορά φακέλων, μπορείτε να ακολουθήσετε την ίδια ακριβώς διαδικασία με τα παραπάνω, επιλέγοντας αυτή τη φορά ένα ολόκληρο φάκελο αντί για μεμονωμένα emails.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr