Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Φυσικής 2008

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία επικυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο το 2007, έχει θεσπιστεί μια ανερξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) Ανώτατης Εκπάιδευσης, σκόπος της όποίας είναι να οργανώσει και να εποπτεύσει την διαδικασία αξιολόγησης όλων των Τμήματων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης από την ίδρυση του πιστεύει ακράδαντα στην ανάγκη αξιολόγησης του διδακτικού και ερευνητικού έργου. Όπως έχουν δείξει οι διεθνείς πρακτικές η αξιολόγηση αυτή από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς του εξωτερικού, είναι καθοριστική για την αναγνώριση των όποιων αδυναμιών ενός Τμήματος, την επιβράβευση και ενίσχυση των ισχυρών σημείων του, καθώς και στην βελτίωση της ποιότητας του όλου έργου που προσφέρει στους φοιτητές αλλά και στους Έλληνες φορολογούμενους. Μια που η τελευταία αξιολόγηση του Τμήματος είχε γίνει με δική του πρωτοβουλία  πριν από μία δεκατεία (1999), το Τμήμα Φυσικής ανταποκρίθηκε στη νέα πρόσκληση της ΑΔΙΠ και εφαρμόζοντας το νόμο έγινε ένα από τα πρώτα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ελλάδας που αξιολογήθηκαν στο τέλος του 2008.

Στις αρχές του 2008 το Τμήμα Φυσικής συνέταξε μια επιτροπή (ΟΜΕΑ) η οποία συγκέντρωσε μια σειρά από στοιχεία, και ετοίμασε την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος την οποία και έστειλε στην ΑΔΙΠ τον Ιούνιο του 2008. Η ΑΔΙΠ επέλεξε ανεξάρτητα πέντε διακεκριμένους ελληνόφωνες επιστήμονες του εξωτερικού οι οποίοι μελέτησαν την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης και επισκέφθηκαν το Τμήμα Φυσικής για τρεις ημέρες τον Νοέμβριο του 2008. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής οι αξιολογητές συζήτησαν με το διδακτικό, ερευνητικό, και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος καθώς και με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και είδαν από κοντά την όλη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Φυσικής. Στη συνέχεια με βάση τα στοιχεία αυτά συνέταξαν την έκθεση αξιολόγησής τους και την παρέδωσαν στην ΑΔΙΠ, η οποία και την διαβίβασε στο Τμήμα τον Ιανουάριο του 2009.

Οι προαναφερθείσες εκθέσεις είναι διαθέσιμες για κάθε ενδιαφερόμενο:

Όπως είναι προφανές από την έκθεση της ΑΔΙΠ τα σχόλια των αξιολογητών για την ποιότητα της εκπαίδευσης και έρευνας που επιτελεί το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρά τις όποιες αντιξοότητες της ελληνικής πραγματικότητας, είναι ιδιαίτερα θετικά. Το Τμήμα Φυσικής αισθάνεται ικανοποιημένο από την διαδικασία αυτή. Το Τμήμα δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει, όπως και στο παρελθόν, να εργάζεται για τη συνεχή βελτίωσή του σε όλους τους τομείς έρευνας και εκπαίδευσης στην Φυσική, ώστε να συνεχίσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην Ελλάδα, και  ευελπιστεί ότι θα έχει την υποστήριξη της πολιτείας στο έργο του.

Ηράκλειο, Ιανουάριος 2009

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής
Γ. Τσιρώνης, Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301