Φοιτητικά Θέματα & Υποτροφίες

 • Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Φυσικής σχετικά με θέματα αντιγραφής και λογοκλοπής: [αρχείο PDF]

  Τελευταία ενημέρωση: 
  Πέμπτη, 20 Απρίλιος, 2017
 • Σύμφωνα με την απόφαση της 314ης/27-6-2013 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, η μοναδική αποδεκτή ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής με το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο είναι η "ph1234@edu.physics.uoc.gr", όπου "1234" ο αντίστοιχος αριθμός μητρώου του φοιτητή. [Απόφαση Συγκλήτου ως αρχείο PDF]

  Τελευταία ενημέρωση: 
  Τρίτη, 16 Ιούλιος, 2013
 • Τελευταία ενημέρωση: 
  Πέμπτη, 28 Μάρτιος, 2024
 • Τελευταία ενημέρωση: 
  Πέμπτη, 28 Μάρτιος, 2024
 • Τελευταία ενημέρωση: 
  Τετάρτη, 13 Μάρτιος, 2024
 • Τελευταία ενημέρωση: 
  Τετάρτη, 13 Μάρτιος, 2024
 • Προκήρυξη υποτροφιών ΑΔΜΗΕ έτους 2023-24
  Δύο (2) υποτροφίες συνολικού ποσού €2,500.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ "Φωτονική και Νανοηλεκτρονική" του Τμήματος Φυσικής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Απριλίου 2024. [Πληροφορίες εδώ].

  Τελευταία ενημέρωση: 
  Τρίτη, 12 Μάρτιος, 2024

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr