Χρήσιμες Συνδέσεις

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε υπερσυνδέσεις προς μια σειρά από ιστοσελίδες που μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες για την ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος Φυσικής.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr