Διεθνείς Διασυνδέσεις

Το Τμήμα Φυσικής, σε συνεργασία με τη Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών διασυνδέσεων με χώρες του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Φυσικής υποστηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:

  • Πρόγραμμα Erasmus Φυσικής: Φοιτητές από άλλα Πανεπιστήμια της Ευρώπης μπορούν να έλθουν στο Τμήμα Φυσικής και να παρακολουθήσουν επιλεγμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα αποκτώντας την αντίστοιχη πιστoποίηση σε ECTS. Επίσης προπτυχιακοί φοιτητές Τμήματος μπορούν να μεταβούν σε χώρες τις Ευρώπης για ένα χρονικό διάστημα 3 – 12 μηνών ώστε να παρακολουθήσουν μαθήματα τα οποία αναγνωρίζονται για την απόκτηση του πτυχίου τους. Προγράμματα ανταλλαγών είναι διαθέσιμα και για μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες για τους συντονιστές του προγράμματος και τα ιδρύματα εξωτερικού που συμμετέχουν βρίσκονται εδώ.
  • Σε συνεργασία με το Université de Grenoble της Γαλλίας, προσφέρεται η δυνατότητα σε φοιτητές των δύο ιδρυμάτων της από κοινού εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
  • Σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο Σκίνακα, ομάδες μαθητών και φοιτητών από τη Γερμανία επισκέπτονται το Τμήμα και το Αστεροσκοπείο σε ετήσια βάση και εκπαιδεύονται σε σύγχρονα θέματα αστροφυσικής και στη χρήση των τηλεσκοπίου 1.3μ καθώς και των οργάνων του.
  • Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Τμήμα συμμετέχει στις ετήσιες Διαλέξεις Ωνάση κατά τις οποίες κάθε χρόνο ομάδες φοιτητών από όλο τον κόσμο εκπαιδεύονται από διακεκριμένους ομιλητές σε σύγχρονα θέματα έρευνας στη φυσική και άλλες θετικές επιστήμες.

Επιπλέον των παραπάνω, τα μέλη του Τμήματος Φυσικής είναι ιδιαίτερα δραστήρια σε ερευνητικούς τομείς αιχμής και διατηρούν συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Το γεγονός αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα σε ένα σημαντικό αριθμό από φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος να μεταβούν σε ιδρύματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ για συνέχεια των σπουδών τους.

Πληροφορίες σχετικά με θέματα μετακίνησης μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας από και προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρονται στα πλαίσια του EURAXESS Service Centre του Πανεπιστημίου Κρήτης το οποίο αποτελεί κόμβο του European Service network. Υπεύθυνοι: Ελένη Καρκανάκη (τηλ:2810 39-3376, e-mail: eleni.karkanaki@uoc.gr), Caroline Codrington (τηλ:2810 39-3179, e-mail: ccodring@admin.uoc.gr).

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr