Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής Κρήτης - CCTP

Το Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής Κρήτης δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την έρευνα και την παιδεία στην θεωρητική φυσική μέσω μεταδιδακτορικών υποτροφιών και προγραμμάτων τα οποία προσδιορίζουν και διερευνούν θέματα αιχμής της θεωρητικής φυσικής. Έχει ως στόχο την μελέτη επίκαιρων μυστηρίων και προβλημάτων του σύμπαντος. Ειδικότερα, θέματα τα οποία αφορούν την φύση των βασικών αλληλεπιδράσεων, την χρονική εξέλιξη και το περιεχόμενο του σύμπαντος, καθώς και την γνώση και κατανόηση των διαφόρων ειδών της ύλης, βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνητικών προσπαθειών των φυσικών του Κέντρου. Το Κέντρο λειτουργεί μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική κυβέρνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, στα αγγλικά, δείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου.

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr